O eurofondy budú môcť podnikatelia žiadať čisto elektronicky

Peter Žiga a Peter Pellegrini, zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Podávanie žiadostí o eurofondy bude jednoduchšie. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini dnes spolu s ministrom hospodárstva Petrom Žigom predstavili pilotnú výzvu, kde bude možné plne elektronické podanie žiadosti so zníženým počtom povinných príloh.

Ušetriť čas aj peniaze

„Som rád, že môžeme zaviesť ďalšie opatrenie v rámci iniciatívy „Jedenkrát a dosť“ a aj v oblasti eurofondov. Zníženie byrokracie, elektronické podanie žiadosti a zrušenie príloh, ktoré považujeme za nadbytočné, je konkrétnym výsledkom našej snahy,“ povedal Pellegrini.

Podnikatelia už po novom nebudú musieť predkladať potvrdenia od Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, daňového úradu, inšpektorátu práce, výpis z obchodného registra či registra trestov.

Posterpredpo-1

zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

„V 21. storočí musia úrady využívať dostupné registre, ľudia môžu ušetrený čas venovať kvalitnejšej príprave obsahov svojich projektov. Nezanedbateľné bude aj ušetrenie desiatok eur na poplatkoch pri vybavovaní potvrdení, ale aj stoviek eur na využívané konzultačné spoločnosti“.

Podľa predbežných analýz úradu podpredsedu vlády môže elektronické podávanie žiadostí so zníženým počtom potvrdení podnikateľom dohromady ušetriť viac než 6 miliónov eur.

Pilotná výzva pre menšie firmy

Prvá výzva, kde bude možné využiť výlučne elektronické podanie žiadosti, sa týka oblasti podpory malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v rámci operačného programu Výskum a inovácie.

Garantom tejto výzvy, v celkovej hodnote 4 milióny eur, je Ministerstvo hospodárstva SR. Žiadosť, spolu s prílohami budú môcť žiadatelia odoslať elektronicky cez svoju elektronickú schránku.

Posterproces-1

zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

„Administratívna záťaž, ktorej sa zbavia žiadatelia, budú odteraz riešiť naši úradníci. Aj takouto formou podporíme podnikateľský sektor a už čoskoro predstavíme celý balík podobných opatrení v ďalších oblastiach,“ potvrdil minister hospodárstva Peter Žiga.

Plánované sú napríklad zjednodušenia pri vykazovaní výdavkov.