Nová investícia posunie Slovensko k obehovej ekonomike

recyklácia

Ilustračný obrázok - Najväčší závod na recykláciu PET fľaší carbonLITE, USA

Jeden z najväčších holdingov v obehovej ekonomike v Európe, spoločnosť Green Group prinesie investíciu v objeme 8,5 milióna eur. Vytvorí takmer 100 pracovných miest.

Štátnu pomoc pre investíciu nežiada a lokalitu na svoj závod zatiaľ neoznámil. S istotou však nebude v Bratislave. Spustenie prevádzky plánuje do konca budúceho roka.

Firma plánuje na Slovensku spracovávať PET fľaše a mixovaný plast, ktorý má pochádzať „v maximálnej možnej miere“ z domácich zdrojov.

Materiál do automobilových textílií

Jeden zo spoluzakladateľov Green Europe Constantine Damov z Rumunska hovorí, že spoločnosť celkovo spracováva v závodoch v Rumunsku a krajinách regiónu 380 000 ton odpadu a zamestnáva cca 4000 ľudí. Vystúpil aj na konferencii organizovanej slovenským ministerstvom životného prostredia a UNIDO (Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj) „Driving Towards Circularity“ o obehovej ekonomike v automobilovom priemysle.

Green Group bude zo suroviny, ktorú vyrobí na Slovensku, produkovať 100 % recyklované polyesterové vlákna v Rumunsku. Tie majú využitie napríklad v automobilovom priemysle, keďže sú súčasťou textílií použitých v autách.

Investor hovorí, že má so Slovenskom v oblasti recyklácie aj ďalšie plány.

https://euractiv.sk/clanky/zivotne-prostredie/obehove-hospodarstvo-v-autopriemysle-bez-dotacii-neslo/

Obehová ekonomika na Slovensku sa prebúdza

Na Slovensku bolo za minulý rok uvedených na trh okolo 120 tisíc ton platových obalov. Vytriediť sa podarilo len niečo cez polovicu, 69 tisíc ton.

„Obehová ekonomika ako ekonomický model vytvára priestor pre pracovné príležitosti, inovácie a skutočne udržateľný rast,“ hovorí štátny tajomník ministerstva Norbert Kurilla. Investíciu oznámil spolu s ministrom Lászlóm Solyomosom počas konferencie, ktorá nadväzuje na podujatia z času slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

23172874_1498018930252888_1812586158678470662_n

Štátny tajomník Norbert Kurilla, minister László Solymos a zástupca investora Constantin Damov počas tlačovej konferencie. Foto: FB MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia má širšie ambície.

Minulý mesiac schválila Národná rada novú odpadovú legislatívu, ktorá mala okrem iného sprehľadnť systém odpadového hospodárstva a sprísniť dodržiavanie odpadového systému.

„Nová investícia plne zapadá do nášho úsilia bojovať proti skládkam na Slovensku. Preto meníme odpadovú politiku, pripravujeme zvýšenie skládkovného a venujeme sa aj vzdelávacím projektom ako napríklad Triedim, triediš, triedime,“ tvrdí minister Solyomos.

Drahšie skládky

Skládky sú na Slovensku výrazný problém. Končia na nich dve tretiny odpadu.

Od skládkovania, ktoré je pre životné prostredie a krajinu najzaťažujúcejšie by mala podľa racionality princípov obehovej ekonomiky odrádzať jeho ekonomická nevýhodnosť.

Na Slovensku je to však dnes pre samosprávy najlacnejšia možnosť nakladania s odpadom. Poplatok za uloženie odpadu je v rámci EÚ druhý najnižší, pohybuje sa v rozmedzí 4,98 eura až 9,96 za tonu odpadu.

Vo väčšine európskych krajín sa však tento poplatok pohybuje od 20 po 100 eur.

„V Česku je napríklad poplatok už dlhé roky 20 eur a minulý rok ministerstvo neúspešne navrhlo jeho štvornásobný rast. Škótsko od tohto roku navrhlo a zvýšilo poplatok až na 134 eur, čím sa stalo pravdepodobne európskym rekordérom,“ píše šéf Inštitútu environmentálnej politiky pri ministerstve životného prostredia pre týždenník Trend Martin Halus.

Táto snaha dlhodobo naráža u Združenia miest a obcí Slovenska. Ministerstvo preto nechce ísť skokovou cestou, aby neprimerane nezaťažilo ľudí a nedošlo k nárastu počtu čiernych skládok.

 

Konferenciu Driving Towards Circularity zorganizovalo 6. a 7. novembra 2017 Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR a UNIDO ako súčasť Bratislava Green Process, ktorý odštarovala konferencia Transition towards Green Economy počas Slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Partnermi konferencie boli Zväz automobilového priemyslu, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva a  Veľvyslanectvo Nórska.

 

Záznam z konferencie nájdete tu: