Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Minulý rok za podvody s eurofondami obvinili 92 ľudí – euractiv.sk

Minulý rok za podvody s eurofondami obvinili 92 ľudí

eurofondy podvody

ilustračné, foto: pixabay

Za poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie bolo v minulom roku na Slovensku obvinených 92 osôb.

Úrad vlády to píše v „Ročnej správe o nezrovnalostiach za rok 2016“ (RSoN). Vláda ju vzala na vedomie včera.

Ide o dokument, ktorý musí každoročne vypracovať národný kontakt pre OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom). Ten je v rámci Slovenska súčasťou Úradu vlády.

Podvody na príjmoch a na výdavkoch

Finančné záujmy EÚ možno v princípe porušiť na príjmovej a na výdavkovej strane európskeho rozpočtu. Napríklad, krátenie cla tiež poškodzuje finančné záujmy únie, keďže clo je vlastným zdrojom európskeho rozpočtu.

Vo výdavkovej časti ide najmä o podvody s eurofondami.

Správa RSoN zhŕňa nedostatky zistené za všetky doterajšie programové obdobia. Spomína aj predvstupové fondy.

Slovensko má napríklad stále nedoriešené veci z predvstupového programu PHARE vo výške takmer štvrť milióna eur, „ktoré sú predmetom súdnych a exekučných konaní“.

Trestné konania

Časť 5 vládneho materiálu hovorí o trestných konaniach za finančné podvody na EÚ.

Vlani bolo začaté trestné stíhanie za 55 trestných činov poškodzovania finančných záujmov EÚ. Obvinenie bolo vznesené v 53 prípadoch.

Spôsobená škoda mala dosiahnuť viac ako 5 a pol milióna eur.

Celkovo bolo minulý rok obvinených 92 osôb, odsúdením sa ukončilo 30 prípadov.

Dve skupiny: Menej a viac sofistikovaní

Materiál hovorí o dvoch skupinách obvinených. V prvej má ísť najmä o fyzické osoby obvinené z podvodného čerpania eurofondov na podporu zamestnanosti v rámci národných projektov.

Páchatelia mali poskytovateľovi príspevku predkladať falošné a nepravdivé podklady. Príspevok potom použili na iný účel.

„V týchto prípadoch ide o páchateľov najmä z vylúčených komunít, s nízkym vzdelaním a podobne, ktorí si takýmto spôsobom riešia svoju nepriaznivú finančnú situáciu. Boli zistené aj také prípady, keď páchatelia po získaní príspevku činnosť nevykonávali a následne opustili územie SR,“ píše Úrad vlády.

Národné projekty zamestnanosti financované z európskych peňazí realizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Náklady spojené so zamestnaním určitých konkrétnych skupín – mladých, ľudí nad 50 rokov alebo dlhodobo nezamestnaných – vypláca zamestnávateľom, ktorí takýmto ľuďom dajú prácu aspoň na určitú dobu.

Druhú skupinu obvinených tvoria podľa správy o nezrovnalostiach zástupcovia obchodných spoločností, ktorí túto trestnú činnosť páchajú sofistikovaným spôsobom. Do tejto skupiny patria aj neoprávnene získané dotácie na nákup zdravotníckych prístrojov a zariadení.

Podozrenie z korupcie

„V týchto prípadoch bolo zistené neúmerné predražovanie nakúpenej zdravotníckej techniky, pričom v tomto prípade ide aj o podozrenia z trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. V tejto súvislosti sa predpokladá aj možné podozrenie z korupčných trestných činov, ktoré však doposiaľ neboli preukázané, keďže ide o maximálne sofistikovanú trestnú činnosť, ktorú spätne nie je možné preukázať bez aktívnej spolupráce niektorej z procesných strán,“ opisuje úrad vlády.

Vyšetrovanie ukazuje, že časť peňazí určených na schválené projekty sa nepreinvestuje na samotnom projekte, ale končí u firiem, ktoré ho realizujú.

„Cez fiktívne fakturovanie prác a služieb sú z firiem finančné prostriedky vyberané a prerozdeľované pre zainteresované osoby, s ktorými majú prijímatelia nenávratného finančného príspevku uzatvorené zmluvy o poradenstve,“ popisuje RSoN modus operandi.

Deje sa to formou fakturovania fiktívnych výkonov, poradenstvo, reklamu, školenia, vzdelávania, nákupu predraženého materiálu a tovaru.

Spoločnosti, ktoré sa na takéto podvody špecializujú, majú dlhodobo vytvorený ucelený systém.

Začína to poradenstvom pri príprave nadhodnoteného projektu, pokračuje zabezpečením jeho schválenia cez spriaznené osoby na riadiacom orgáne, zabezpečenie vopred dohodnutého verejného obstarávania, a zabezpečenie firiem, ktoré realizujú fiktívne služby a výkony.

Prípad KAPUSTA

V roku 2016 bol podľa správy jedným z najvážnejším prípad „Kapusta“.

Obvinenie vzniesli voči 12 osobám. „Štatutár súkromnej spoločnosti pomohol ďalším obvineným neoprávnene vylákať jednotlivé časti príspevku určeného na lektorskú činnosť, pričom lektori deklarované školenia neuskutočnili a takto získané prostriedky použili na iný účel. Spôsobili tak škodu rozpočtu EÚ v sume 394.487 eur a štátnemu rozpočtu vo výške 69.615 eur,“ uvádza správa.