Ministri vidia v modernizácii priemyslu “nekonečný” potenciál

Elżbieta Bieńkowska a Peter Žiga, (zdroj: EU2016 SK/Flickr)

„Nové trendy v podnikaní a priemysle predstavujú pre Európsku úniu nekonečný potenciál rastu. Zhodli sme sa na tom, že sú potrebné konkrétne kroky, ktoré prispejú k snahe posilniť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a globálneho trhu,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga.

Včerajšia časť dvojdňového neformálneho stretnutia Rady EÚ pre konkurencieschopnosť (COMPET) do Bratislavy prilákala podpredsedu Európskej komisie Jyrkiho Katainena, komisára Oettingera a komisárku Bieńkowskú. Diskutovalo sa najmä o tom, ako podporiť zavádzanie moderných technológií do priemyslu nielen na úrovni veľkých podnikov.

Komisárka pre vnútorný trh Elżbieta Bieńkowska pripomenula, že digitalizácia bude počas nasledujúcich šiestich mesiacov jednou z priorít Komisie. Včera hovorila najmä o potrebe prehlbovať elektronické zručnosti občanov a ich podnikateľské schopnosti.

Únii hrozí, že v roku 2020 bude mať v IKT sektore naďalej 750 tisíc voľných miest, ktoré nedokáže nikým obsadiť. Toto číslo je už nižšie ako v súčasnosti, keď chýba takmer milión kvalifikovaných pracovníkov, no stále privysoké.

Už na začiatku júna na túto skutočnosť reagovala Komisia novým komplexným programom v oblasti zručností, ktorý prináša 10 konkrétnych opatrení. [EurActiv.sk, 14. 6. 2016]

Dátum vytvorenia jednotného digitálneho trhu Bieńkowska odhadnúť nechcela. Rovnako nechcela polemizovať o tom, či sa do konca roku podarí predstaviť potrebné legislatívne návrhy.

Druhý deň patrí excelentnej vede

Stretnutie ministrov malo nezvyčajný formát, keďže sa o jednotlivých aspektoch vnútorného trhu radili v skupinách po 5-6 ministroch. Súčasťou Rady boli tiež prezentácie moderných technológií od tunajších výrobcov, ktoré si mohli ministri vyskúšať. Zároveň to bola príležitosť konfrontovať európskych politikov s požiadavkami trhu.

Okrem digitalizácie sa preto riešila robotika, kybernetická bezpečnosť, 3D technológie či virtuálna realita.

Na dnešnom druhom dni Rady pre konkurencieschopnosť sa politickí predstavitelia vystriedali a zasadnutie tak viedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan. Aj tentoraz mohli ministri čerpať podnety priamo od mladých ľudí z praxe.

Od aplikovaného výskumu sa viac prešlo k základnému výskumu, ktorý nemusí automaticky vytvárať hospodársky zisk. Témou dňa bola podpora mladých vedcov, ktorá sa na podujatí zvýraznila zverejnením Bratislavskej deklarácie.

Dokument, na ktorom pracoval kolektív mladých výskumníkov, sa dotýka otázok, akými sú bariéry pre vstup do vedeckej komunity, nestálosť zamestnania, zastúpenie všetkých zložiek spoločnosti vo vede či vyváženosť súkromného a pracovného života.