Koniec geoblockingu je opäť bližšie

geogrefické blokovanie, jednotný digitálny trh

Minister hospodárstva Peter Žiga, (zdroj: Rada EÚ)

Minister hospodárstva SR Peter Žiga uviedol, že Rada EÚ vypočula volanie občanov, ktorí chcú zo zahraničia nakupovať za rovnakých podmienok ako doma.

„Novými pravidlami na zamedzenie neodôvodneného geografického blokovania sa výrazne zlepší hospodárstvo založené na elektronickom obchode a občanom sa sprístupní širší výber tovaru a služieb,“ uviedol Žiga.

Relatívne rýchle rokovanie na pôde Rady pre konkurencieschopnosť (COMPET) otvára podľa ministra skorú možnosť vstúpiť do posledného kola rozhovorov, tentoraz medzi Radou EÚ a Európskym parlamentom.

Návrh nariadenia o riešení neopodstatneného geografického blokovania predstavila Európska komisia v máji 2016. Spoločná pozícia, ktorú ministri prijali, presne stanovuje prípady, na ktoré sa nová legislatíva vzťahuje.

Cenová diskriminácia by sa už nemala objavovať v prípadoch, kedy predajca ponúka tovar aj dodávku do iného členského štátu. Zmiznúť by malo tiež geografické cenové znevýhodnenie cloudových služieb, zahraničných objednávok na ubytovanie v hoteloch či lístkov na športové a hudobné podujatia.

Obchodníci budú mať zákaz stanovovať rozdielne platobné podmienky z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníka. Z rovnakých príčin nebude možné občanom únie odoprieť vstup webstránky, prípadne ich bez uvedenia dôvodu presmerovať.

Peter Žiga to na tlačovke v Bruseli vysvetlil na príklade slovenského zákazníka, ktorého odmietne prevádzkovateľ rakúskej internetovej stránky. Takúto skúsenosť má pritom až tretina nakupujúcich na webe.

Minister ďalej zdôraznil: „Návrh neukladá obchodníkom povinnosť predávať, nie je o regulácii cien. Hlavným cieľom sú rovnaké podmienky pre spotrebiteľov zo všetkých členských krajín.“

Podľa údajov Európskej komisie iba 15 % zákazníkov online obchodov nakupuje zo zahraničia. Nové nariadenie sa ale naďalej nevzťahuje na audiovizuálne služby, ktoré vyrieši separátny zákon v rámci budovania jednotného digitálneho trhu.

Dosiahnutie konečnej podoby legislatívy bude už v pôsobnosti nadchádzajúceho maltského predsedníctva.