Komisia sa pýta občanov, ako zdaniť globálne firmy

Zdroj: Mauritz Antin/EPA/EFE

Firmy ako Amazon, Google či Facebook platia v krajinách EÚ časti minimálne dane. Využívajú medzery v daňových pravidlách a špeciálne dohody s úradmi v krajinách ako Luxembursko, či Írsko.

Európska komisia chce vydať legislatívny návrh na zdanenie digitálneho sektora v marci budúceho roka.

V utorok zverejnila verejnú konzultáciu, v ktorej sa pýta na názor na niekoľko návrhov budúceho daňového režimu.

Úplne novou, v EÚ zatiaľ nevyskúšanou, ideou je uvalenie „jednotnej dane“ na stanovenú časť globálnych ziskov spoločností, ktorá by bola následne rozdelená medzi krajiny, v ktorých firmy pôsobia.

 

Inou možnosťou je uplatňovať daňové pravidlá krajiny, v ktorej firma pôsobí, a nie tej, v ktorej má oficiálne sídlo. Nadnárodné spoločnosti by tak už nemali dôvod premiestňovať sídla do krajín s nízkymi daňovými sadzbami.

Komisia tiež uvažuje o zmene pohľadu na princíp „sídla spoločnosti“. Firma by tak mohla byť zdaňovaná na základe toho, že je v krajine „digitálne prítomná“.

Aplikovanie podobných návrhov by si však vyžiadalo určitý čas, preto „Komisia verí, že môže byť potrebné postupovať vo dvoch krokoch“.

V prvom kroku by tak krajiny mohli zdaniť príjmy z „digitálnych služieb“, ako je predaj online reklamy, píše sa v dokumente.

Mohli by tiež zvážiť zavedenie dane z digitálnych platieb, alebo „digitálnej transakčnej dane“, uvalenej na firmy predávajúce osobné údaje zákazníkov, ako je Google či Facebook.

Dokument dáva respondentom možnosť navrhnúť alternatívne opatrenia. Verejná konzultácia je otvorená individuálnym občanom, firmám aj organizáciám, bežať bude do 3. januára 2018.

Európska komisia sa snaží získať širšiu podporu pre nejakú formu zdanenia internetových gigantov. Podporujú ju veľké krajiny ako Francúzsko, či Nemecko, malé štáty, najmä tie, ktoré využívajú nízke sadzby či flexibilné pravidlá, aby k sebe prilákali sídla globálnych internetových firiem, sú proti.

Nový daňový režim by musel byť schválený jednomyseľne všetkými 28 členskými krajinami. Európske pravidlá umožňujú odobratie práva veta v prípade vážneho narušenia jednotného trhu, táto možnosť však ešte nebola nikdy využitá.