Komisia rieši aj nerovnosti na športovom trhu práce

Autor: bulldogza, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Ani profesionálny šport sa nevyhol dlhovej kríze, ktorá ohrozuje finančnú a zmluvnú stabilitu v sektore. Čelí tiež vplyvu kriminality na hru (nekalé obchodovanie s hráčmi, nelegálne stávky, korupcia a podvody, nekalé podmienky v zamestnávaní) či novým formám investovania do hráčov, ktoré ohrozujú kapacitu športových orgánov regulovať tieto aktivity (napr. vlastníctvo treťou stranou). Problémom sú právomoci federácií pri organizovaní a regulovaní hry v ústrety vplyvných klubov, ktoré fungujú obdobne ako firmy.

Vo štvrtok (7.2.) Európska komisia zverejnila štúdiu, podľa ktorej futbalové kluby ročne minú asi 3 miliardy eur na prestupy hráčov. Len veľmi málo z týchto prostriedkov ale pripadne menším klubom alebo amatérskym súťažiam.

V správe sa poukazuje na to, že „EÚ je najväčším trhom s prestupmi na svete. Má najúspešnejšie a najznámejšie kluby na svete a najlepší hráči sú priťahované do európskych národných líg“.

V období 1995-2011 sa počet prestupov v európskom futbale viac než strojnásobil, zatiaľ čo sumy, ktoré kluby vynakladajú na prestupové poplatky, sa zvýšili 7-násobne. Väčšina výdavkov sa pritom sústreďuje iba v niekoľkých kluboch s najväčšími príjmami alebo podporou bohatých investorov, čo ďalej prehlbuje nerovnováhu medzi majetnými a nemajetnými.

Menším klubom a amatérskemu športu, ktoré sú dôležitými liahňami nových talentov, sa nedostanú ani 2 % prestupových poplatkov. Úroveň rozdelenia peňazí v športe, ktoré by mali pokryť náklady na tréning a vzdelávanie mladých hráčov, je nedostatočná, a tak neumožňuje menším klubom, aby sa rozvíjali a prelomili pretrvávajúcu nadvládu najväčších klubov v súťažnom športe.

Štúdiu vypracovala výskumná skupina, v ktorej pôsobili zástupcovia belgickej agentúry KEA European Affairs a francúzskeho Centra pre právne a ekonomické aspekty športu (CDES) na Univerzite v Limoges.

Hľadá sa fair-play

Šport si získal významné miesto v tohto týždňovej agende európskych úradov. Europol v pondelok informoval o tom, že identifikoval kriminálnu sieť podvodníkov, ktorá má na svedomí najmenej 380 futbalových zápasov so zmanipulovanými výsledkami. (EurActiv, 4.2.2013)

V súvislosti s novou štúdiou o prestupoch eurokomisárka zodpovedná za šport Androulla Vassiliou uviedla: „Európska komisia plne uznáva právo športových orgánov stanovovať pravidlá prestupov, ale z našej štúdie vyplýva, že pravidlá v dnešnej podobe nezabezpečujú vo futbale spravodlivú rovnováhu a ani zďaleka nevytvárajú rovnaké podmienky na účasť v ligových alebo pohárových zápasoch. Potrebujeme prestupový systém, ktorý prispeje k rozvoju všetkých klubov a mladých hráčov.“

Prestupové pravidlá stanovujú športové riadiace orgány, napr. vo futbale FIFA a v basketbale FIBA. Internetový prestupový registračný systém federácie FIFA používa 4 600 klubov na celom svete. Vďaka nemu sa zvýšila transparentnosť pri medzinárodných prestupoch, ale musí sa podniknúť viac krokov na vnútroštátnej úrovni.

Štúdia vyšla 17 rokov potom, čo Európsky súdny dvor vyniesol rozsudok vo veci Bosman, ktorý odstránil prekážky vo voľnom pohybe hráčov. Viedol k rozsiahlym zmenám v organizácii európskeho i svetového profesionálneho futbalu. Zároveň uplynulo 12 rokov odkedy Komisia uzatvorila neformálnu dohodu s federáciou FIFA a úniou UEFA, vďaka ktorej sa prepracovali pravidlá prestupu hráčov v profesionálnom futbale.

Autori uviedli, že trh práce vo futbale je stále veľmi roztrieštený. „Primárny trh“ pozostáva z niekoľkých hviezdnych hráčov, sekundárny zasa z profesionálnych alebo poloprofesionálnych hráčov, ktorí nezarábajú závratné sumy a často majú ťažkosti pokročiť v kariére, najmä vtedy, keď prestanú aktívne hrať.

Odporúčania

V štúdii sa napríklad odporúča, aby FIFA a národné futbalové zväzy zaviedli  „fair-play odvody“ z prestupových poplatkov presahujúcich určitú sumu, aby sa podporilo lepšie rozdelenie zdrojov medzi bohatými a menej bohatými klubmi. Cieľom odvodu by bolo opäť nastoliť konkurenčnú rovnováhu. Prah, sadzba a oblasť uplatňovania tohto odvodu by určovali medzinárodné futbalové riadiace orgány po porade s klubmi.

Tiež sa navrhuje stanoviť maximálny počet hráčov v klube a regulovať mechanizmus prevodu úverov.

Prehodnotiť by sa mala aj otázka „vlastníctva práv hráčov treťou stranou“, keď agent v skutočnosti hráča prenajíma klubu, a prijať pravidlá, ktoré budú chrániť integritu a slobodu hráčov, ale aj spravodlivosť športových súťaží.

Zastaviť sa majú postupy, ktoré neprimerane zvyšujú prestupové poplatky, napríklad keď klub predĺži ochrannú lehotu, počas ktorej hráči nemôžu prestúpiť bez jeho súhlasu. Viac primerané by mali byť aj ustanovenia o „odkupovaní“ v zmluvách hráčov.

Autori správy vyzvali, aby sa v plnom rozsahu uplatňovalo pravidlo „finančnej fair-play“ UEFA, ktorá od klubov požaduje kroky k zabezpečeniu stavu, keď sa nebudú nachádzať v zisku ani v strate. Inak im odoberie možnosť súťažiť v európskych pohároch.

Zhoda Bruselu a Angličanov

V rovnaký deň ako EK zverejnila štúdiu o ekonomických a právnych aspektoch prestupov hráčov, vedenie najvyššej anglickej futbalovej ligy Premier League avizovalo dohodu 20  klubov o systéme pravidiel na podporu väčšej finančnej stability, ktoré sú však menej prísne ako požaduje UEFA.

Eurokomisárka pre šport Vassiliou rozhodnutie Premier League okamžite pochválila a označila za „krok správnym smerom“.

Kluby budú musieť dbať, aby sa počas nadchádzajúcich troch sezón nedostali do straty vyššej ako 105 miliónov libier (asi €125 mil.). Nové opatrenia majú majiteľom klubov znemožniť míňať stovky miliónov libier v krátkom časovom období a kluby s vyššími výdavkami na platy hráčov budú čeliť obmedzeniam. Ak sa im nepodarí nové pravidlá splniť, môžu v disciplinárnom konaní čeliť odobratiu bodov v tabuľke.

Na aprílovom stretnutí preskúma výsledky štúdie Skupina odborníkov EÚ pre dobrú správu športu, ktorá sa zaoberá aj opatreniami proti manipulácii so športovými výsledkami. J ejčlenmi sú národní odborníci a pozorovatelia z FIFA, UEFA, Európskej asociácie profesionálnych futbalových líg, Európskeho zväzu klubov a Medzinárodnej federácie profesionálnych futbalových hráčov. Následne by mala Skupina ešte pred koncom tohto roka predložiť správu ministrom športu členských štátov EÚ.