array(0) { } NULL Komisia: Daňové prázdniny pre ružomberské papierne sú v poriadku – euractiv.sk

Komisia: Daňové prázdniny pre ružomberské papierne sú v poriadku

štátna pomoc monsi scp

Robert Fico počas návštevy spoločnosti Mondi SCP, a. s., foto: TASR / Romana Buganová

Európska komisia nenašla v pláne slovenskej vlády nič, čo by odporovalo pravidlám EÚ.

Tie najmä hovoria, že investičný stimul nesmie narušovať súťaž na jednotnom trhu.

Firma Mondi SCP vyrába pier a buničinu. Daňové prázdniny žiada na svoje plány investovať 310 miliónov eur na rozšírenie výroby.

105 pracovných miest

Prevádzka v Ružomberku sa má rozšíriť o výrobu vlnitej kartonáže, ktorá sa používa na výrobu vlnitej lepenky a spracováva na lepenkové krabice. Podnik poslní výrobnú kapacitu buničiny a inštalovať nový papierenský stroj.

Celkovo má projekt vytvoriť 105 priamych pracovných miest.

Daňovú úľavu schválila vláda rozhodnutím ministra hospodárstva bezprostredne po voľbách, v marci 2016. Podľa pravidiel musela upovedomiť Európsku komisiu, ktorá svoje stanovisko zverejnila dnes, 13. júla 2017.

Oprávnený región

Členské štáty EÚ môžu pomôcť súkromným firmám len za určitých podmienok.

Napríklad ak ide o hospodársky rozvoj a zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch. Ružomberok sa nachádza v Žilinskom kraji, ktorý je oprávnený na regionálnu pomoc.

Kľúčovou podmienkou je, že bez tejto pomoci by sa daná aktivita neuskutočnila. Komisia uznala, že v prípade Mondi SCP bola pomoc obmedzená na minimum a „sotva kompenzovala finančnú nevýhodu podniku spôsobenú tým, že sa projekt realizoval v Ružomberku a nie v alternatívnej lokalite, mimo Európskeho hospodárskeho priestoru“.

Podľa záverov Komisie preto „pozitívne účinky projektu na regionálny rozvoj jasne prevažujú nad akýmikoľvek narušeniami hospodárskej súťaže spôsobenej štátnou pomocou.”

Komisia posúdi aj Jaguar

Okrem výšky a stimulačného účinku nemôže mať štátna pomoc v EÚ neprimerané negatívne účinky. Nesmie ísť o investíciu do trhu, ktorý je v jasnom úpadku ani spôsobiť premiestnenie činnosti do podporného zariadenia, alebo odlákať investície z iného regiónu, ktorý má rovnakú alebo nižšiu úroveň hospodárskeho rozvoja.

Európska komisia momentálne posudzuje aj maximálnu možnú štátnu pomoc, ktorú vláda sľúbila automobilke Jaguar.

Odobrí Brusel dotáciu pre továreň Jaguaru pri Nitre?