Junckerov fond ide aj do sociálnych investícií

social impact bond

Ilustračné

Vo Fínsku používajú tzv. Európsky fond pre strategické investície (EFSI) na dosahovanie sociálnej zmeny.

V tomto prípade uľahčenie vstupu migrantov na pracovný trh.

EFSI (cez Európsky investičný fond) uvoľní 10 miliónov eur do fínskej inovatívnej finančnej schémy orientovanej na výsledky.

Jej cieľom je podporiť integráciu medzi 2500 a 3700 migrantov na fínskom pracovnom trhu.

V úlohe prostredníka vystupuje Epiqus, sociálny podnik, ktorý sa špecializuje na manažment fondov so sociálnymi a environmentálnymi dopadmi.

Partnerom a zadávateľom je fínske ministerstvo hospodárstva a zamestnanosti.

„Musíme byť kreatívni, keď chceme hľadať inovatívne riešenia, ktoré by podporili cestu migrantov na pracovný trh,“ vysvetľuje fínsky štátny tajomník ministerstva hospodárstva a zamestnanosti Jari Gustafsson.

„Migranti prinášajú do firiem nové nápady know-how,“ dodáva.

Hlavnými nástrojmi v tomto prípade sú školenia, odborná príprava a podpora pri hľadaní zamestnania.

Platba za výsledky

Schéma funguje na princípe „platby za výsledky“ (Payment for Results alebo Social Impact Bond).

Vo Fínsku funguje od roku 2010 v oblasti sociálnych opatrení pre zraniteľné skupiny.

Stojí na partnerstve medzi troma skupinami.

V prvom slede sú to tzv. komisári – teda národné, regionálne alebo miestne orgány, v niektorých prípadoch súkromné nadácie. Na druhom konci sú poskytovatelia sociálnych služieb.

Medzi nimi fungujú investori a sprostredkovatelia.

Komisár chce dosiahnuť konkrétny cieľ, v tomto prípade je to fínske ministerstvo práce, ktoré sa snaží o integráciu utečencov a migrantov na pracovnom trhu.

Spojí sa so sprostredkovateľom – sociálnym podnikom Epiqus, ktorý hľadá investorov a spája ich s konkrétnmi aktivitami a investíciami riešiacimi sociálne alebo environmentálne problémy.

Ministerstvo a Epiqus majú medzi sebou platobný vzťah založený na výsledkoch.

 

 

SIB_graphic

Social Impact Bond

 

Fínska skúsenosť je, že schéma vedie k presnejším riešeniam a teda k väčšej hodnote za peniaze.

Model pre iných

Finančná schéma (Social Impact Bond) znižuje riziko súkromných a verejných investorov pri programoch, ktoré pomáhajú miestnym regionálnym a národným vládam dosiahnuť hodnotu za peniaze pri snahe o sociálnu zmenu.

Je to prvýkrát čo do takejto schémy vstupuje Európsky fond pre strategické investície.

„Budeme veľmi pozorne sledovať jeho dopad, keďže dúfame, že by mohol slúžiť ako model pre iných,“ povedal podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen zodpovedný za investície.