array(0) { } NULL Inkubovať startupy sa v Európe aj na Slovensku stále oplatí – euractiv.sk

Inkubovať startupy sa v Európe aj na Slovensku stále oplatí

Ilustračný obrázok. FOTO: Pixabay

Inkubátory začali v Európe aj na Slovensku vyrastať v rovnakom čase, ako sa zo Spojených štátov aj na starý kontinent dovalila vlna startup-ov.

Pojem inkubátor predstavuje súhrnné označenie pre organizácie, ktoré vytvárajú podporné prostredie priaznivé pre vznik a rozvoj novovytvorených firiem. Začínajúce spoločnosti, tímy s dobrými nápadmi, ale aj iní nadšenci v nich pod jednou strechou nachádzajú technickú a odbornú podporu, či rôzne druhy poradenstva .

Štúdie v Európe ukazujú, že miera prežitia pre inkubované spoločnosti po troch rokoch je takmer 90 percentná, čo je o 20 percent viac, ako je to pri ostatných spoločnostiach.

Očakávaný rozmach a expanzia startup-ov tu však nebola taká významný, ako v Spojených štátoch. Doteraz navyše stále neexistuje dostatok európskych podnikov, ktoré by sa dostali cez kritické začiatky. Ešte menší počet je tých, z ktorých sa vytvorili väčšie spoločností.

Inkubátory v Európskej únii, ale aj na Slovensku však stále lákajú najmä mladých podnikateľov a Únia v nich vidí potenciál, najmä v súvislosti so stratégiou rozvoja malých a stredných podnikov.

Únia ako tradičný podporovateľ

Európska komisia uznala silu a potenciál začínajúcich podnikov ešte minulý rok a startupy, inkubátory aj akcelerátory podporuje. V roku 2017 zaviedla niekoľko pilotných opatrení, týkajúcich sa dohôd o zosúladení vzťahov, prepojenia začínajúcich podnikov, či rozšírenia programu Erasmus pre mladých podnikateľov na inkubátory a podnikateľov na medzinárodných trhoch.

V oblasti inkubovania firiem pôsobí napríklad aj prostredníctvom programu COSME, ktorý sa venuje najmä inováciám riadených kreativitou, teda v oblasti módy a turizmu.

Potenciál inkubátorov v Európe potvrdzuje niekoľko konkrétnych projektov. Jeden z najúspešnejších, INiTS Vienna, vznikol ako výsledok spolupráce medzi Technologickou univerzitou vo Viedni, Viedenskou univerzitou a Viedenskou podnikateľskou agentúrou v roku 2000. O dva roky neskôr, kedy začal pôsobiť, sa inkubátor rozbehol do takej miery, že sa mu do dnešných dní podarilo „vyinkubovať“ viac ako 200 startup-ov v najrozličnejších druhoch priemyslu.

Novovzniknuté spoločnosti získali spolu už viac ako 300 miliónov eur v investíciách zo súkromného kapitálu a vyše 130 miliónov eur z verejných zdrojov. Podľa Irene Fialkovej, riaditeľky INiTS Vienna, sa vďaka ich inkubátoru vytvorila platforma pre celý akademický  ekosystém vo Viedni.

„Keď sedí chemik vedľa programátora, ten vedľa lekára a ten vedľa podnikateľa, je to niečo, čo začínajúcim podnikateľom výrazne pomáha, a to ešte nad rámec toho, v čom im pomáhame my,“ uviedla riaditeľka počas podujatia Podnikanie vo vzdelávaní, ktoré sa uskutočnilo počas odovzdávania cien StartUp Awards.

 

Rozmiestnenie inkubátorov v Únii v roku 2015 podľa Európskej komisie. Zdroj: EK

Európske a slovenské inkubátory: S rozdielmi, no veľkým potenciálom

Podľa Veroniky Beličkovej z Business Innovation Center je rozdiel medzi Slovenskom a zvyškom, najmä rozvinutej Európy v oblasti inkubovania startup-ov najmä v tom, že v iných krajinách sa rozmohli hlavne takzvané technologické parky. Tie veľakrát slúžia aj ako inkubátor pre mladé firmy, ktoré môžu byť prínosom pre väčšie, etablované podniky. „Z tohto dôvodu tam výborne funguje prepojenie univerzít, výskumných ústavov, veľkých technologických firiem a inkubátor-technologických centier,“ riaditeľka podnikateľského a inovačného centra z Banskej Bystrice.

Na Slovensku to podľa nej nie je realita. „Nové firmy sú odtrhnuté a trvá dlhší čas, kým sa etablujú vo svojom odbore, prípadne sa zapoja do vedecko-výskumných aktivít,“ dopĺňa.

Oľga Guštafíková z Univerzitného technologického inkubátora Slovenskej technickej univerzity za významný faktor považuje aj čas. V zahraničí začali inkubátory vznikať omnoho skôr, no Slovenská republika si napriek tomu našla svoje miesto na „inkubačnej“ mape. „V posledných rokoch začalo vznikať veľa inkubátorov, akcelerátorov či hubov, čo vypovedá o veľkom rozmachu startup-ov a inovácií aj na Slovensku,“ hovorí Guštafíková.

Tradične ale chýbajú aj financie. „Ak si odmyslíme prostriedky z Európskej únie, tak sú štátne intervencie do tejto oblasti nepatrné,“ hovorí expertka na fund raising a partnerstvo z STU. Na druhej strane uznáva, že „startup-ov, ktoré na Slovensku vznikajú a sú úspešné na zahraničných trhoch, nie je málo“.

Marián Letovanec zo Slovak Business Agency hovorí aj o celkovom kultúrnom a spoločenskom nastavení, ktoré neplatí len pre Slovensko. „V Európe nefunguje fenomén druhej šance. Na podnikateľa, ktorý zlyhá sa často hľadí ako na babráka,“ hovorí riaditeľ Sekcie národných a medzinárodných programov.

V Spojených štátoch je to podľa neho presne naopak. „Človek sa učí na svojich chybách, ak sa vám niečo nepodarí, treba to skúsiť opäť. Častokrát stačí vyhľadať adekvátnu pomoc či radu experta,“ dodáva.

Etablovanosť slovenských inkubátorov

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí na východnom, strednom aj západnom Slovensku spolu do 15 inkubátorov. Najviac ich je v Bratislave.

Jeden z najstarších inkubátorov na Slovensku je práve Univerzitný technologický inkubátor Slovenskej technickej univerzity. Technologicky orientovaným startup-om pomáha už dvanásť rokov. V jeho priestoroch ich vzniklo už 54. Patria medzi ne dnes už etablované spoločnosti ako Innovatrics, mSolutions, či Solargis.

Podľa Oľgy Guštafíkovej sa v drvivej väčšine jedná o skvelých technikov, ktorým však často chýba akýkoľvek ekonomický či podnikateľský background. „Nemalou výzvou a v súčasnej globálnej ekonomike kľúčovým faktorom úspechu je prekročiť domáci trh, preto poskytujeme našim inkubovaným firmám poradenstvo aj v tomto smere,“ dodáva Guštafíková.

Rovnako etablovaným inkubátorom na strednom Slovensku je aj Podnikateľský inkubátor a Technologické centrum Banská Bystrica. Veronika Beličková, riaditeľka Business Innovation Center, ktorá stojí za banskobystrickým inkubátorom tvrdí, že región je podnikateľsky stále pomerne konzervatívny. „My sa snažíme prezentovať rôzne nové typy a spôsoby financovania podnikateľských nápadov (nielen bankový úver), nové formy podnikania, mentoring a podobne,“ hovorí.

Inkubovať je podľa nej na Slovensku vhodné najmä podniky, „kde je potenciál rastu v zmysle tvorby viacerých pracovných miest“.

Inkubátorov a technologických parkov na Slovensku ale stále pribúda a začínajúci podnikatelia hľadajú aj tu poradenstvo v ich priestoroch. „Slovensko je malá krajina s veľkým srdcom a inovatívnym potenciálom. Len treba odvahu a začať,“ dopĺňa Oľga Guštafíková zo Slovenskej technickej univerzity.