EÚ nedodržiava vlastné environmentálne odporúčania

Európsky dvor audítorov zverejnil správu, z ktorej vyplýva, že inštitúcie a orgány EÚ nevyužívajú nástroje environmentálneho manažérstva, ktoré presadzuje sama Európska komisia.  

„Pokrok pri zavádzaní európskej schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je pomalý, dostupné informácie o skutočnom množstve emisií sú neucelené a zelené verejné obstarávanie systematicky uplatňuje len málo inštitúcií a orgánov,“ hovorí správa.

Prostredníctvom EMASu sa Európska komisia snaží motivovať súkromné a verejné inštitúcie k zlepšeniu ich vplyvu na životné prostredie, a to dobrovoľne, kontinuálne a systematicky.Európske inštitúcie by mali ísť príkladom. 

Ako EMAS funguje?

Východiskovým bodom  je počiatočná environmentálna analýza spoločnosti a jej činnosti. Následne sa zostaví plán eco-manažérstva, ktorý zníži environmentálnu záťaž spoločnosti.

Systém EMAS sa od väčšiny uznávaných certifikátov odlišuje svojou otvorenosťou. Každá spoločnosť uchádzajúca sa osvedčenie je povinná vypracovať environmentálne vyhlásenie a to následne zverejniť. Environmentálne vyhlásenie obsahuje kroky firmy k ekologickejšiemu hospodáreniu s energiami a vyčerpateľnými zdrojmi.

V súčasnosti je do programu EMAS zapojených viac ako 4500 spoločností z celej Európy.  Asi 60% všetkých zaregistrovaných organizácií sú malé a stredné podniky,  40% tvoria veľké podniky a nadnárodné spoločnosti. Najviac spoločností je zaregistrovaných v Taliansku (27%), Španielsku (23%) a Nemecku (16%).

Na Slovensku majú EMAS certifikáty len 4 spoločnosti, a to konkrétne spoločnosť INA Kysuce a INA Skalica, oprávnená organizácia SEWA a najnovšie aj oprávnená organizácia NATUR-PACK.

Dôvodom nízkej účasti spoločností je najmä dobrovoľnosť environmentálnej schémy. EMAS však podľa registrovaných spoločností, a zistení Komisie, prináša  konkrétne úspory.

„Kvôli EMASu sme systematicky sledovali koľko energie minieme a vďaka tomu sme prijali opatrenia na zníženie energetickej spotreby,“ vyjadril sa jeden zo zástupcov malých a stredných podnikov v Nemecku.

„Vďaka systému EMAS sme schopní robiť ešte lepšie a environmentálne rozhľadenejšie rozhodnutia. Ide o dobre nastavený nástroj, ktorý nám umožnil zefektívniť našu činnosť a zároveň zmierňovať našu ekologickú stopu na minimum,“  vyhlásil riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK Michal Sebíň.