Erasmus by mal byť pre všetkých

Európska exekutíva vyčíslila, že ročne len na samotné jazykové programy použije približne 50 miliónov eur ročne, čo umožňuje 100 tisíc ľudom zúčastniť sa vzdelávania alebo odbornej prípravy.

„Väčšina z týchto príjemcov sú mladí ľudia v počiatkoch svojej profesnej prípravy“ a príspevky sú zamerané na zlepšenie ich pracovnej mobility. Uviedol to Dennis Abbott, hovorca komisárky pre vzdelávanie.

Komisia by chcela všetky jazykové schémy integrovať do širšieho programu Erasmus pre všetkých, ktorý by budoval na doterajšom úspechu a dobrom mene programu študentskej mobility. Erasmus by sa mal podľa návrhu rozpočtového rámca 2014-2020 navýšiť o 70 % v porovnaní so súčasnou sedemročnou perspektívou. Zatiaľ čo v návrhu rozpočtu z konca júna sa hovorilo o sume 15,2 miliardy eur na vzdelávacie projekty, podľa dnešného (23.11.) návrhu by Erasmus mohol počítať až s 19 miliardami eur.

„Štúdium v zahraničí rozvíja zručnosti, podporuje osobný rozvoj a prispôsobivosť a prispieva k lepšej zamestnateľnosti. Chceme zaistiť, aby podporu EÚ na tieto príležitosti mohlo využívať oveľa viac ľudí,“ uviedla Androulla Vassiliou, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Od začiatku súčasného viacročného rozpočtu, t.j.roku 2007, získalo štipendium EÚ v priemere 400 tisíc ľudí ročne. Podľa návrhu Komisie by toto číslo dosiahnuť počet takmer 800 tisíc. V minulom roku získalo štipendium 560 tisíc ľudí v 27 členských štátoch. Zo slovenských škôl pochádzalo približne 9500 štipendistov – 5000 z Programu celoživotného vzdelávania a 3500 z Mládež v akcii.

Čo prinesie nový Erasmus pre všetkých?

Spojením všetkých súčasných európskych a medzinárodných systémov zameraných na vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport by sa nahradilo sedem existujúcich programov – Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mládež v akcii, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy spolupráce s priemyselne rozvinutými krajinami. Výsledkom by mala byť vyššia efektívnosť , jednoduchšie predkladanie žiadostí o štipendia, obmedzenie duplicity a rozdrobenia v rámci jednotlivých programov.

Vďaka vyššiemu rozpočtu by štipendium na štúdium alebo odborné vzdelávanie v zahraničí, by mohlo získať až 2,2 milióna študentov vysokých škôl, 735 tisíc študentov s odborným zameraním, 1 milión učiteľov, školiteľov a pracovníkov s mládežou. Ďalších 700 tisíc mladých ľudí by sa mohlo zúčastniť na stážach v podnikoch v zahraničí. Navyše, 330 tisíc študentov druhého stupňa VŠ bude môcť využiť záruky za pôžičky v rámci úplne nového systému, ktoré by im pomohli financovať štúdium v zahraničí.

Zatiaľ nie je jasné koľko peňazí sa vyčlení na podporu vyučovania cudzích jazykov  v rámci nového Erasmu, keďže prípadné navýšenie rozpočtu musia ešte schváliť členské štáty i poslanci Európskeho parlamentu.

Podľa Abbotta však pôjde o výrazné navýšenie „z odhadovaných 50 miliónov eur ročne pre jazykové činnosti na okolo 85 miliónov eur ročne.“  To je podľa neho „skvelá správa pre jazykovú výučbu“.

Revízia jazykovej politiky

Navrhované zmeny v jazykových schémach predchádzajú širšiu novelizáciu politiky EÚ mnohojazyčnosti, ku ktorej má dôjsť v roku 2012. Komisia poukazuje najmä na význam znalostí cudzích jazykov pre rozvoj obchodu. (EurActiv, 28.6.2011)

„EÚ si nemôže dovoliť nemať stratégiu pre viacjazyčnosť,“ podotkol Abbott, keďže je „dostatok dôkazov, že viacjazyčné spoločnosti môžu zvýšiť svoj obrat využívaním jazykov ako konkurenčnej výhody“.

„Nakoľko existuje také jasné prepojenie medzi jazykovými schopnosťami, mobilitou a zamestnateľnosťou, viacjazyčnosť tiež hrá ústrednú úlohu“ pri zlepšovaní schopností najmä u mladých ľudí a študentov, dodal hovorca komisárky.

Vydanie oznámenia Komisie zameraného na „premyslenie schopností“ je naplánovaní na druhú polovicu roka 2012. Očakáva sa, že otázka jazykových schopností bude samostatnou záležitosťou.