Ženy nepotrebujú kvóty, ale podporu zamestnávateľa a rodiny

Manažérka (Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net)

Európska únia sa snaží pomôcť ženám dostať sa do vysokých manažérskych pozícií zavádzaním povinných kvót. Do roku 2020 by mali aspoň 40 % nevýkonných členov správnych a dozorných rád spoločností kótovaných v EÚ na burzách tvoriť ženy

Slovenky však považujú mzdové ohodnotenie, náplň práce a možnosť zosúladiť svoj pracovný a rodinný život za dôležitejšie ako kariéru. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizoval Inštitút pre verejné otázky medzi zamestnankyňami VÚB banky.

Nereagujú na výzvy

Podiel žien na manažérskych pozíciách vo VÚB je podľa prieskumu vysoký. „Počet manažérok vo VÚB banke stúpol za posledné 3 roky zo 76 % na 79 %, podiel žien na vysokých manažérskych pozíciách na ústredí v súčasnosti predstavuje 38 %,“ uviedla zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky Elena Kohútiková.

V uplynulých rokoch sa pritom podľa prieskumu o manažérsku pozíciu uchádzala len tretina zamestnankýň. Napriek tomu, že mnohé ženy majú dostatočné odborné aj osobnostné predpoklady, o vyššie pozície sa neuchádzajú.

„Problémom žien je, že nereagujú na výzvy, ktoré sa im ponúkajú a boja sa ašpirovať na najvyššie pozície, a to aj napriek tomu, že majú na to všetky odborné aj osobnostné predpoklady. Náš prieskum potvrdil, že tie, ktoré sa o takúto pozíciu uchádzali, boli až v 75 % prípadov úspešné,“ vysvetlila Kohútiková.

Ženy si pýtajú menší plat

Podľa sociologičky Oľgy Gyárfášovej z Inštitútu pre verejné otázky je potrebné zmeniť prístup žien a prostredníctvom výchovy od malička. „Mali by sme dievčatá viesť k tomu, aby odbúravali kultúrne stereotypy o tom, čo sú mužské a ženské práce a viesť ich k tomu, aby boli sebavedomejšie,“ povedala Gyarfášová.

Ako dodala, podľa posledného prieskumu manažérov a manažérok v siedmich krajinách EÚ si slovenské ženy pýtajú v priemere o polovicu nižší plat ako muži.

Kríza mení stereotypy

Z prieskumu tiež vyplýva, že ekonomická kríza prinútila rodiny povzniesť sa nad stereotypy a rozhodovať sa podľa možností.

„Prieskum ukázal, že sa znížil podiel žien, ktoré tvrdili, že nemajú podporu partnera. Ešte pred tromi rokmi sme boli svedkami toho, že mnohé ženy povedali, že jednoducho partner si nepraje, aby mali vyššiu mzdu alebo pozíciu,“ povedala Kohútiková.

Zrejme dôsledkom krízy si obaja partneri postupne uvedomujú, že nie je dôležité, ktorý z nich do rodiny nosí peniaze, dôležité je, aby mali prácu a aby ich vôbec niekto priniesol, dodala.

Vytváranie podmienok

Ženy podľa prieskumu zvládajú dvojité zaťaženie najmä vďaka pomoci rodiny a svoje súkromné plány až 66 % z nich výhradne podriaďuje práci.

„Pre ženy je nesmierne dôležité práve to, aké podmienky im vytvorí zamestnávateľ. Preto sa snažíme do praxe zavádzať opatrenia, ktoré im pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života pomôžu,“ uviedla Kohútiková. VÚB banka momentálne pilotuje projekt job sharing a chystá zavádzanie ďalších opatrení už počas nasledujúcich mesiacov.