Deväť krajín žiada lepšie sociálne podmienky pre kamionistov

Zdroj: Shutterstock

„Profesionálni vodiči sa stali cestnými otrokmi“, povedal francúzsky minister dopravy Alain Vidalies po utorkovom stretnutí ministrov ôsmych krajín z EÚ (Francúzsko, Nemecko, Dánsko, Rakúsko, Luxembursko, Belgicko, Švédsko) a Nórska.

spoločnej deklarácii žiadajú vytvorenie spoločného dopravného trhu, ktorý by rešpektoval sociálne práva pracovníkov v sektore. Ich dvoma hlavnými požiadavkami sú rýchlejšia konvergencia regulácií, a zlepšenie kontrol.

„Tieto krajiny sa dnes v Paríži zišli, aby ukončili neférovú konkurenciu a degradáciu životných štandardov profesionálnych vodičov v sektore cestnej dopravy“, povedal minister Vidalies.

„Často nás obviňovali z protekcionizmu. No my chceme, aby boli chránení všetci pracujúci v EÚ“, dodal jeho nemecký rezortný kolega Alexander Dobrindt.

Východ vs. západ

Otázka férovosti konkurencie a sociálnych regulácií v kamiónovej doprave rozdeľuje členské štáty. Na jednej strane sú východoeurópske krajiny s nízkymi platmi, ktoré sprísnenie pravidiel považujú za pokus o protekcionizmus a vytvorenie implicitných bariér na jednotnom trhu. Na strane druhej sú západoeurópske krajiny hovoriace o sociálnom dumpingu a neférovej konkurencii.

 

Načasovanie stretnutia a spoločného vyhlásenia nebolo náhodné. Komisia diskutovala o nových pravidlách pre cestnú prepravu včera (1. februára) a navrhnúť ich chce v priebehu mája tohto roku.

Európska legislatíva sa doteraz viac zameriavala na liberalizáciu sektora, než na konvergenciu sociálnych štandardov. Podľa deviatich západoeurópskych krajín má byť májový legislatívny návrh Bruselu bodom obratu.

„Májový balík pre cestnú prepravu musí vziať túto iniciatívu do úvahy“, povedal Dobrindt.

„Brusel hovorí o ďalšej liberalizácii trhu, no najdôležitejšou vecou je harmonizácia sociálnych a ekonomických štandardov… Európa by mala byť v tejto oblasti lídrom, najmä pokiaľ ide o sociálne podmienky našich vodičov, a vodičov z iných krajín“, myslí si talianska ministerka dopravy Simona Vicari.

Presvedčiť partnerov

Deväť krajín chce pre svoje návrhy získať aj ostatných členov Únie. Belgický minister dopravy François Bellot povedal: „Východné krajiny musia pochopiť, že potrebujeme spravodlivý systém.“

Jednou z oblastí, na ktorú chcú Brusel upozorniť, je preprava tovarov v ľahkých vozidlách, napríklad dodávkach. Túto prax využíva stále viac firiem. Umožňuje im obchádzať európske regulácie o dĺžke pracovného času, a vyhnúť sa daniam uvaleným na ťažké nákladné vozidlá.

„Títo vodiči znižujú ceny cestnej dopravy, spôsobujú viac dopravných nehôd, a majú zničujúci dopad na životné prostredie“, tvrdí francúzsky minister.

Minimálne mzdy

Bohatšie a chudobnejšie krajiny sa nevedia zhodnúť ani v otázke platov. Vyhlásenie deviatich ministrov síce nespomína návrh minimálnej mzdy pre vodičov, no Francúzsko a Nemecko ho chcú v Bruseli presadzovať.

Komisia v súčasnosti vedie proti obom krajinám procedúru pre porušenie pravidiel jednotného trhu. Požadujú, aby sa na vodičov na ich cestách vzťahovali ich pravidlá pre minimálnu mzdu, bez ohľadu na to, v ktorej krajine je registrovaný zamestnávateľ vodiča.

„Nesúhlasíme s rozhodnutím Komisie. Veríme, že naše rozhodnutie rešpektuje európske pravidlá a nedávne vyhlásenie predsedu Komisie Jean-Claude Junckera, že rovnaká práca si zaslúži rovnakú plácu“, povedal minister Vidalies.

„Veríme, že Francúzsko a Nemecko môžu viesť Komisiu k spoločnej interpretácii minimálnej mzdy“, dodal jeho nemecký kolega Dobrindt.

Slovenskí dopravcovia protestujú

Začiatkom tohto roka sa k Nemecku a Francúzku pridalo Rakúsko. Zmenou zákona o minimálnej mzde sa jeho podmienky začali týkať aj dopravných spoločností a vodičov, vykonávajúcich dopravu osôb či tovaru do, alebo z Rakúska.

Inak povedané, slovenský prepravca musí teraz svojmu vodičovi, za dobu, ktorú strávi na rakúskych cestách, vyplácať rakúsku minimálnu mzdu.

Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky, ČESMAD Slovakia, proti tomu ostro vystúpilo. Poukazujú na to, že podobné zákony dvíhajú pre slovenských dopravcov náklady, no zahraničné spoločnosti využívajúce ich služby im to odmietajú preplácať.

„Považujem to za dehonestáciu základných princípov EU, čím myslím najmä voľný pohyb tovaru, osôb a služieb. Práve najsilnejšie krajiny EÚ ako sú Nemecko, Francúzsko a Rakúsko by mali nad dodržovaním zásad a princípov únie držať ochrannú ruku. Všetci dopravcovia by radi zaplatili našich vodičov, ale v takom prípade očakávame a žiadame, aby aj nás nemecké, francúzske či rakúske spoločnosti platili tak, ako platia domácich dopravcov,“ hovorí vo vyhlásení ČESMAD Slovakia jeho prezident Pavol Jančovič.

Dopravcovia upozorňujú aj na dodatočnú administratívnu záťaž. Pred každou cestou do Rakúska sú povinní vyplniť formulár oznámenia o vyslaní pracovníka. Ten však nie je prispôsobený na oblasť cestnej dopravy a vyplnenie formuláru je zbytočne zložité. Dostupný je naviac iba jednorazový formulár a chýba taký, ktorý by platil na dlhší časový úsek.

Rakúšania od vodičov vyžadujú aj dodatočné dokumenty a potvrdenia, a tie musia byť preložené do nemčiny.