Chorváti budú mať voľný prístup na slovenský trh práce

Členské štáty musia do termínu pristúpenia Chorvátska do EÚ oznámiť Európskej komisii, či mu plne otvoria svoj trh práce, alebo uplatnia prechodné sedemročné obdobie na voľný pohyb pracovníkov.

Slovensko Chorvátom plánuje plne otvoriť svoj trh práce. Bude však môcť aplikovať tzv. ochrannú klauzulu. Na jej základe je v prípade závažného narušenia rovnováhy na domácom trhu práce v niektorom sektore alebo regióne možné dočasne zaviesť prechodné obdobia.

Ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny v materiáli, ktoré predložili do pripomienkového konania uvádzajú, že sa neobávajú masového prílevu chorvátskych zamestnancov aj pre podobný stupeň hospodárskeho rozvoja oboch krajín.

"SR by nemala byť atraktívnou cieľovou destináciou pre občanov Chorvátska," konštatujú rezorty.

Nezamestnanosť na Slovensku dosahuje úroveň zhruba 14 percent, v Chorvátsku takmer 16 percent. Priemerná mzda Slovákov sa pohybuje okolo 805 eur, Chorvátov približne 710 eur. Minimálna mzda na Slovensku dosahuje 338 eur, v Chorvátsku 370 eur. Podľa údajov z konca marca na Slovensku pracovalo dokopy 146 Chorvátov.

Menší nárast ich počtu by mal byť vykompenzovaný otvorením chorvátskeho trhu práce pre Slovákov, vrátane poskytovania služieb slovenskými podnikateľskými subjektmi v Chorvátsku bez doterajších obmedzení. Rezorty si od otvorenia trhu práce sľubujú aj prevenciu nelegálnemu zamestnávaniu chorvátskych občanov na Slovensku.

Slovensko na základe princípu úplného otvorenia svojho trhu práce pre všetkých občanov EÚ postupovalo aj pri svojom vstupe 1. mája 2004 a tiež pri pristúpení Bulharska a Rumunska od 1. januára 2007. "Nespôsobilo to závažnejšie problémy na slovenskom trhu práce," zdôraznili ministerstvá.

(EurActiv/TASR)