Bulharsko a Rumunsko žiadajú plný prístup na trh práce EÚ

Bulharský a rumunsý minister práce – Totiu Mladenov a Sebastian Lazaroiu – v spoločnom liste požiadali komisára pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Lászla Andora o to, aby zabezpečil, že všetky obmedzenia práv ich občanov pracovať vo všetkých krajinách EÚ, budú do roku 2012 zrušené.

Podľa prístupovej zmluvy Bulharska a Rumunska majú krajiny EÚ právo zaviesť strop pre pracovníkov z týchto dvoch krajín po dobu až sedem rokov od ich vstupu. Znamená to, že všetky obmedzenia budú zrušené 1. januára 2014. Bulhari a Rumuni už môžu voľne pracovať v pätnástich krajinách EÚ, zatiaľ čo zvyšných 10 pracovných trhov im zostáva uzavretých.

Prístupová zmluva taktiež predpokladá preskúmanie týchto obmedzení do 31. decembra 2011. Krajiny, ktoré im svoje trhy ešte nesprístupnili, musia oznámiť Komisii, či budú tieto obmedzenia uplatňovať až do konca sedemročného obdobia.

Bulharské a rumunské úrady v tomto kontexte žiadajú od Komisie, aby vydala správu o voľnom pohybe zamestnancov z ich krajín, čo by malo slúžiť ako podklad pre proces rozhodovania.

„Pevne veríme, že takáto správa by pomohla členských štátom, ktoré stále uplatňujú obmedzenia na svojich trhoch práce pre bulharských a rumunských občanov, aby sa pozitívne rozhodli zrušiť tieto obmedzenia,“ cituje Mediapool obsah spomínaného listu. Či ale snaha Sofie a Bukurešti prinesie ovocie, zostáva vysoko neisté.

Len nedávno Holandsko zakázalo prístup na svoj trh všetkým cudzincom, vrátane Bulharov a Rumunov. Komisia spustila vyšetrovanie tohto prípadu na základe pochybnosti, či je začlenenie dvoch členských krajín EÚ do tohto obmedzenia legálne. Avšak neskor uzavrela, že tieto opatrenia sú v súlade so zmluvami EÚ.

Navyše vzhľadom na nadchádzajúce voľby vo Francúzsku a Nemecku je vysoko nepravdepodobné, že tamojší predstavitelia podporia liberalizáciu trhu práce tak ako Sofia a Bukurešť žiadajú. Odborníci tvrdia, že nehľadiac na dopad na trh práce, nacionalisti a anti-imigračné politické sily by radi zneužili tento hypotetický krok, zatiaľ čo vládnym stranám a koalíciám v starších členských krajinách EÚ by to mohlo uškodiť.