Britským referendom hýbe aj oceliarska kríza

Zdroj: Tata Steel/EurActiv.com

Oceliarska kríza rezonuje v Británii aj v rámci kampane za odchod krajiny z EÚ. Podporovatelia Brexitu tvrdia, že európska regulácia Británii zväzuje ruky a preto nedokáže efektívne oceliarsku krízu riešiť.

Indický výrobca ocele Tata Steel musel v minulom roku prepustiť zo svojich britských prevádzok približne 5 tisíc pracovníkov. Minulý týždeň oceliarne oznámili, že plánujú predať všetky prevádzky na britských ostrovoch, v ktorých zamestnávajú viac ako 15 tisíc ľudí.

Najcitovanejšími  argumentmi kampane za odchod Británie zo spoločného bloku sú európske pravidlá o štátnej pomoci, ktoré vláde nedovoľujú dočasne priemyselný závod zoštátniť, vysoké ceny energií alebo nedostatočná ochrana proti dumpingu.

Samotná oceliareň však odôvodňuje predaj prevádzok vysokými stratami v dôsledku nadbytku oceliarskych výrobkov na svetových trhoch, klesajúcim dopytom po ich produktoch na vyspelých európskych trhoch či výrazným zvýšením dovozu z tretích krajín.

Kto blokuje koho?

Britský konzervatívny poslanec Peter Bone, ktorý podporuje kampaň Grassroots Out, pre britské médiá povedal, že mimo EÚ by mohla Británia zaviesť kvóty a zvýšiť tarify tak, ako to robí USA.

Zatiaľ čo Európska komisia po 9 mesiacoch vyšetrovania uvalila na viaceré čínske oceliarske výrobky ochranné clo do výšky 16 %, Spojené štáty americké na rovnaké výrobky uplatňujú až 266 % antidumpingové clá.

Nedávno vysoké dovozové clo na hi-tech oceľ dovážanú z EÚ, Južnej Kórei  a Japonska uvalila dokonca aj samotná Čína, ktorá podľa európskych hutníkov zaplavuje svetové trhy umelo lacnými produktmi. Ochranné clo na dovážané výrobky, ktoré „spôsobujú domácemu oceliarskemu priemyslu značné škody“ presiahlo 46 %.

Druhá strana barikády však tieto tvrdenia odmieta a obviňuje podporovateľov Brexitu z úmyselného zavádzania.

„Skutočnosť je taká, že Európska komisia sa snaží oceliarsku krízu riešiť už roky ale je neustále ochromovaná britskou vládou, ktorá sa zubami nechtami snaží podkopať jej úsilie,“ povedal pre britský denník Guardian poslanec Stephen Kinnock, ktorý zastupuje volebný obvod s oceliarňou Tata Steel v Port Talbot.

Poslanec za Aberavon navyše zdôraznil, že až polovica vývozu britských oceliarní smeruje na európske trhy. Odchod krajiny zo spoločného trhu by tak podľa neho bolo pre „živoriace odvetvie“ „ranou istoty“.

Reformu ale inú

Európska komisia predložila členským štátom reformu ochranných mechanizmov pre zahraničný obchod ešte v apríli 2013. Členské štáty, vrátane Británie, Česka a Rakúska, však blokovali rozhodnutia o zrušení princípu najnižšieho cla.

Podľa tohto pravidla Komisia, ktorá riadi obchodnú politiku bloku,  znižuje výšku cla na úroveň ujmy spôsobenej dumpingom a teda ukladá clo len do takej výšky, aby obnovila „rovnaké podmienky“.

Čítajte aj:  Oceliarska kríza: Príležitosť reformovať obchodnú politiku

Premiér David Cameron na nedávnej návšteve vo Washingtone obhajoval rozhodnutie krajiny blokovať reformné plány Komisie pričom naznačil, že nové nariadenie by sa netýkalo iba cla pre oceliarske výrobky ale celej tarifnej infraštruktúry EÚ.