Ako to vyzerá, keď podnikajú stredoškoláci?

Ilustračný obrázok. FOTO: Pixabay

Za počítačom sedí mladá žena. Do ekonomického softvéru vkladá údaje o zamestnancoch z osobných dotazníkov, ktoré jej práve priniesol kolega z personálneho oddelenia. Pri vedľajšom počítači pripravujú dvaja mladí muži vianočný katalóg. Potom ho chcú emailom rozoslať potenciálnym zákazníkom. Na stole ležia vizitky, letáky a katalógy firmy Chandellier, s.r.o., ktorá sa podľa informácií, ktoré ponúkajú, zaoberá výrobou sviečok. Na prvý pohľad nič výnimočné.

Títo mladí ľudia však nie sú v práci. Ide o žiakov Obchodnej akadémie Imricha Karvaša na predmete cvičná firma. Vianočný katalóg posielajú na emailové adresy ďalších cvičných firiem, ktoré si ich v prípade záujmu môžu objednať.

Svet cvičných firiem

„Ak by prišla objednávka, sviečky by sme asi nevyrábali naozaj. Len by sme to zaúčtovali,“ vysvetľuje žiak-marketingový špecialista. „Tie fotky sviečok v katalógu sú však naozaj naše, vyrábali sme ich na veľtrh,“ dodáva.

Celoslovenský veľtrh cvičných každoročne organizuje Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF). Tento rok bol trochu iný, pretože sa na ňom zúčastnili aj žiaci z ďalších krajín V4. Dokopy sa na veľtrhu predstavilo 50 firiem.

Cvičná firma Chandellier, s.r.o. na ňom v celkovom poradí získala štvrté miesto. Okrem toho získali druhé miesto v kategórii Najlepší slogan. Diplom majú uložený vo veľkom fascikli, kde skladujú aj všetky dôležité dokumenty – napríklad potvrdenie o založení bežného účtu od SCCF alebo faktúru z tlačenia katalógov, ktorú im preplatila škola.

Štatistika chýba

V cvičnej firme si žiaci obchodných akadémií majú najmä v praxi vyskúšať to, čo sa učia na iných predmetoch. Ďalším cieľom je podporiť podnikanie.

„Ak má žiak sklon k podnikavosti a dobrý nápad, no možno má obavy a nevie ho presadiť, na cvičnej firme by sa mal dozvedieť toľko informácií, že si povie: ,prečo nie?‘“ vysvetľuje docentka Ľudmila Velichová, ktorá učí predmet Cvičná firma na strednej aj vysokej škole. Venuje sa mu aj vo svojich vedeckých prácach a na Ekonomickej univerzite v Bratislave pripravuje budúcich učiteľov tohto predmetu.

Sama nevie povedať, koľko ľudí prax v cvičnej firme inšpirovala k podnikaniu. „Máme skúsenosti, že vysokoškoláci v druhom a treťom ročníku začínajú podnikať. Štatisticky však nevieme povedať, či sú to práve tí, ktorí “cvičnú firmu” absolvovali,“ konštatuje Velichová. „Ja v to však verím, niektorých poznám aj osobne,“ dodáva. V tejto oblasti s kolegami chystá veľký prieskum, ktorého výsledky by mali byť známe budúci rok.

Spolupráca s podnikateľmi zvyšuje kvalitu

„Viem si predstaviť podnikať, ale nie so sviečkami. Kto by chcel toľko sviečok? Prehlasovali ma,“ sťažuje sa žiak-personalista. Ostatní žiaci nevedia, či by chceli podnikať. Viac ako firma ich momentálne zaujíma blížiaca sa stužková.

„Akú mzdu mám napísať babe na marketingu?“ pýta žiačka od počítača. „To je jedno, daj jej minimálku,“ myká plecami druhá. „Dievčatá, na mzdách by ste sa mali normálne dohodnúť, neskôr budete robiť aj dochádzku, PN-ku a výplatné pásky,“ upozorní ich učiteľka.

Aj toto je častý problém cvičných firiem. Niektoré činnosti sa vykonávajú len formálne a kvalita výučby preto klesá. „Niekde sa učiteľovi nepodarí žiakov zapáliť,“ priznáva Velichová. Upozorňuje však, že problém je občas aj v žiakoch. „Cvičná firma sa nedá robiť len v škole. Vyžaduje veľa práce nad rámec vyučovacieho procesu – vo voľnom čase. A s tým majú niektorí žiaci problém.“

Žiakov pomáha motivovať napríklad spolupráca s podnikateľmi. Napríklad na Obchodnej akadémii v Košiciach sa snažia ku každej cvičnej firme nájsť partnera, ktorý skutočne podniká v niečom podobnom.

„Veľmi to potom vidieť aj na veľtrhu cvičných firiem, ich firmy sú veľmi reálne.“ chváli spoluprácu Ľudmila Velichová.

Podľa pedagogičky nevadí, že väčšina učiteľov, ktorá predmet cvičná firma učí, nemá podnikateľské skúsenosti. Dôležitejšie je nadšenie. „Aj vo vzdelávaní môže fungovať outsourcing – to, na čo nemám, viem zabezpečiť. Máme skúsenosti, že podnikatelia radi prídu. Berú to ako svoj príspevok k budúcnosti Slovenska.“

Budúcnosť sú digitálne technológie…

„Cvičné firmy sú moja srdcová záležitosť, verím im, ale myslím si, v súčasnosti potrebujú veľkú inováciu,“ hovorí Velichová, ktorá stála už pri prvých slovenských pokusoch s predmetom Cvičná firma v roku 1991. Tá by mala prísť podľa pedagogičky „nielen v oblasti samotného vzdelávacieho procesu (nové metódy výučby), ale najmä v silnejšom zapojení moderných informačných a komunikačných technológii.“

Dá sa to sledovať aj teraz – veľa žiakov pri propagácii automaticky siahne po sociálnych sieťach alebo je schopných vytvoriť internetové obchody na dobrej úrovni. Školy sa im snažia vyjsť v ústrety – keď chcú žiaci prevádzkovať internetový obchod, majú subdodávateľa, ktorý im na to často krát bezplatne poskytne webový priestor.

… a lepšie podnikateľské prostredie

Pomoc mladí dostavajú aj keď sa rozhodnú podnikať reálne. „Jednou z úloh učiteľa je aj informovať žiakov, aké sú možnosti získať kapitál.“ pripomína Velichová. „Rada by som vyzdvihla prácu Združenia mladých podnikateľov Slovenska, ktoré má vynikajúci portál, kde sa začínajúci podnikatelia môžu uchádzať o poradenstvo aj hľadať potenciálnych investorov.“

Začínajúci podnikatelia sa môžu uchádzať o výhodné úvery alebo voľný rizikový kapitál. „Myslím si, že táto oblasť je pomerne slušne vypracovaná.“

Čo však žiakom môže podnikanie skomplikovať, je slovenská legislatíva. „Štát môže pracovať na podnikateľskom prostredí. Či už je to oblasť odvodových a daňových povinností, ale aj iné programy, ktoré žiaľ nedostatočne fungujú.“ myslí si Velichová.

Na Slovensku existujú dva veľké projekty študentských firiem – jeden prostredníctvom predmetu Cvičná firma, ktorý ponúkajú najmä obchodné akadémie a koordinuje ho Slovenské centrum cvičných firiem a druhý cez organizáciu Junior Achievement. Oba spolupracujú so zahraničím a organizujú aj medzinárodné súťaže.

Článok bol realizovaný v rámci projektu Politické fórum pre vzdelávanie a podnikanie: Inteligentnejšia vzdelávacia politika.