Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Volebný program Európskej ľudovej strany – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Volebný program Európskej ľudovej strany

Zdroj: EPP

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Eurovoľby 2014

Na XII Kongrese Európskej ľudovej strany (EPP) v Dubline 6 -7 marca 2014 sa odštartovala volebná kampaň strany do Európskeho parlamentu 2014. Účastníci zvolili kandidáta na post predsedu Komisie. Stal sa ním Jean-Claude Juncker, ktorý tak povedie stranu do európskych volieb. Zároveň strana prijala aj svoj akčný program pre roky 2014-2020.

Vo svojom volebnom manifeste strana tvrdí, že Európska únia je riešením, nie príčinou krízy. EPP vidí riešenie v nutných reformách EÚ. Keďže euro zaisťuje politickú stabilitu a medzinárodnú konkurencieschopnosť Európy, udržanie a udržateľnosť eurozóny je pre nich prioritou. Musí existovať lepšia regulácia finančných trhov a rovnaké pravidlá pre všetky banky. Presadzujú vznik bankovej únie a spoločný dohľad nad týmto systémom, ktorý by zaručovala ECB.

Vytváranie lepšej Európy pre všetkých občanov

EPP podporuje Európsku úniu, ktorá rieši veľké problémy spoločne, zatiaľ čo tie menšie necháva v kompetencii jednotlivých krajín. EÚ ako spoločenstvo hodnôt tak podľa EPP musí brániť naše spoločné hodnoty a záujmy vo svete, a zároveň rešpektovať rozmanitosť a rôzne tradície členských štátov.

Od reformy k rastu

EPP verí, že potenciál Európy stať sa globálnym lídrom v nových odvetviach je obrovský. Preto chce vytvoriť podmienky, ktoré pomôžu malým a stredným podnikom, rodinným firmám a podnikateľom, vrátane financovania výskumu a vývoja, osobných investícií a dostupnejších úverov.

Chce investovať do vzdelania, výskumu a technológií, ktoré povedú k inováciám, novým nápadom a konkurencieschopnému hospodárstvu z poznatkov a nových digitálnych služieb. Rovnako tiež presadzuje vznik spoločnej priemyselnej politiky, ktorej pilierom by boli výskum a inovácie.

Hlavným politickým cieľom na nasledujúcich 5 rokov je tak vytvorenie vhodných podmienok na udržateľný rast a pracovné miesta. Tvrdí, že, socialistické strany pristupujú k ekonomickým reformám nesprávne. Domnievajú sa, že rast vzniká nezodpovedným míňaním alebo prerozďeľovaním finančných prostriedkov iných ľudí. Na rozdiel od nich, EPP presadzuje štrukturálne reformy na prilákanie súkromných investícií do Európy, vďaka ktorým sa vytvorí rast a pracovné miesta.

Budovanie sociálne trhového hospodárstva pre zlúčenie slobody a solidarity

Sociálne trhové hospodárstvo je základným kameňom politiky EPP. Cieľom tejto zásady je vyvážiť princípy slobody a solidarity. Ekonomika by mala slúžiť ľuďom, nie naopak.

Trvalo udržateľný rast je tak pre nich založený na konkurencieschopnom a inovatívnom hospodárstve, ktoré rešpektuje životné prostredie. Chce bojovať s klimatickými zmenami prostredníctvom efektívnejšieho využitia energie a investícií do obnoviteľnej energie a zároveň pomocou dostupných cien energií zachovať priemyselný základ Európy.

Sú za vytvorenie spoločnej energetickej politiky pomocou európskeho systému s elektrinou, konvergencie dopravných sietí a koordináciou trhov na európskej úrovni.

Pohyb Európanov v rámci Európy

EPP vidí mobilitu ako absolútne právo, z ktorého majú úžitok ľudia, podniky aj ekonomika. Je preto nutné umožniť občanom pracovať doma ja v zahraničí. Zároveň sú však proti sociálnym podvodom – sociálne výhody pre občanov EÚ by mali byť dostupné iba pre tých, ktorí pracujú v krajine, kde žijú.

Kontrola imigrácie do Európy na zachovanie vnútornej bezpečnosti

EPP vyžaduje užšiu spoluprácu medzi krajinami EÚ v oblasti radenia hraníc na preukázanie solidarity s krajinami v prvej línii migračných tokov. Členské štáty musia úzko spolupracovať v oblasti riadenia hraníc s cieľom zaistiť zachovanie vnútornej bezpečnosti. Musí sa posilniť aj agentúra Frontex pre spoločné hranice EÚ. EÚ musí dosiahnuť účinnú spoluprácu s orgánmi hraničnej kontroly tretích krajín, aby sa zabránilo migrovaniu trestnej činnosti. Musia sa vypracovať a posilniť integračné politiky pre migrantov. EPP tiež presadzuje vytvorenie spoločného azylového systému.

Boj proti organizovanej trestnej činnosti

Boj proti organizovanej trestnej činnosti, najmä korupcii, praniu špinavých peňazí a terorizmu je najvyššou prioritou EPP. Transparentná politika je podľa nich pre budúcnosť demokracie zásadná, preto sa zaväzujú zlepšovať transparentnosť a právny štát. Sú tiež za prijatie lustračnej legislatívy, hlavne pre postkomunistické krajiny, vďaka ktorej by sa zaistila lepšia aplikácia pravidiel právneho štátu.

Zachovanie ochrany osobných údajov ako ľudského práva

EPP sľubuje, že posilní práva občanov na súkromie, ktoré chránia ich osobné údaje. Iniciovali reformu pravidiel o ochrane osobných údajov na posilnenie súkromia občanov, dôveru spotrebiteľov v internet a pomáhajú vytvoriť jednotný trh v oblasti digitálnych služieb.

Podpora mieru a stability v globalizovanom svete

EPP chce posilniť európsku zahraničnú, bezpečnostnú a obrannú politiku a jej schopnosť konať vo svete.

Tvrdí, že na rozdiel od nich, socialistické strany pristupujú k ekonomickým reformám nesprávne. Domnievajú sa, že rast vzniká nezodpovedným míňaním alebo prerozďeľovaním finančných prostriedkov iných ľudí.

Väčšia opatrnosť pri rozširovaní EÚ

EPP uprednostňuje rozvážne rozširovanie so súčasným zachovaním identity EÚ a zohľadnením schopnosti EÚ integrovať sa. Do budúcnosti musí byť jasné, že na to, aby sa štát mohol stať členom EÚ, musí byť zabezpečené nielen splnenie politických a hospodárskych kritérií ale musí zostať nedotknutá aj schopnosť EÚ konať.

Šírenie demokracie a prácneho štátu u susedstva

Pre EPP je nutné vypracovať podrobnejšiu koncepciu pre vzťahy s východnými susedmi EÚ. A pre krajiny v južnom Stredomorí vytvoriť víziu a nové stratégie. A tak pracovať na vytvorení prosperujúceho, demokratického a stabilného susedstva.

Budovanie transatlantického partnerstva založeného na dôvere

EPP víta obchodné rokovania s USA, pokiaľ dohoda chráni prísne európske normy a sú zabezpečené dôležité prvky európskej identity. EÚ a USA môžu prevziať vedúce postavenie pri riešení globálnych hrozieb a výziev. Transatlantický voľný trh prispeje k výnosom z obchodnej činnosti  a zvýšenému rastu, vytvorí viac pracovných miest a občanom prosperitu.

Efektívnejšia rozvojová politika

EPP chce rozvojovú politiku, ktorá je účinná, zodpovedná a zameraná na zmenšovanie chudoby a stojí na zásadách sociálne trhového hospodárstva. Ústredným pre reforme rozvojovej politiky musia byť ľudské práva, boj proti chudobe a zabezpečenia vzdelania.

SLOVENSKO

Zo Slovenska je členom EPP: KDH, SDKÚ-DS, SMK a Most-Híd. 

KDH

KDH sa vo svojom volebnom programe „Silná rodina – lepšia Európa“ hlási k odkazu západoeurópskych kresťanskodemokratických strán. Dôveru v eurovoľbách chcú pretaviť do „slovenského pohľadu“ na správu „komplexnej“ EÚ.

Strana tematicky spracováva časť „Životná úroveň“ cez vyhranenie sa voči aktuálnej forme bankovej únie, cez podporu eurovalu, cez znižovanie byrokracie a využívanie štrukturálnych fondov napríklad na riešenie viac – generačného bývania. Špecificky sa program venuje dôchodcom, kde navrhuje špeciálnu dávku „tretí groš“, pričom nie je jasné, z akej úrovne sa to má riešiť. Na inom mieste zase hovorí o dávke „prvý groš“, ktorá má byť príspevkom rodinám na vzdelanie ich detí. Problém zlepšenia integrácie Rómov do majoritnej spoločnosti analyzujú ako problém nie etnický, ale problém extrémnej chudoby.                                                                       

V druhej časti „Zamestnanosť“ prichádza program so špecifickým návrhom na podporu rodinného podnikania, ktorý rozsiahlejšie zavodňuje. Pracovné miesta môžu za istých podmienok podľa KDH podporiť dotácie z ESF, dôraz na inovácie a rizikový kapitál (za využitia štrukturálnych fondov) a spravodlivejšie prideľovanie podpory pre veľkých investorov. Potenciál vidia aj v cestovnom ruchu.

Program končí pri téme rodiny a manželstva a o zväzku jedného muža a jednej ženy, ochrany života, bezplatnom školstve a podpore viacdetných rodín. Ľudské práva spomína KDH cez prizmu náboženskej slobody  a rešpektovania vierovyznania.

SDKÚ-DS

SDKÚ-DS sa opiera o odkaz svojho príspevku k európskej integrácii. V programe „Viacej demokracie, menej byrokracie“ akcentuje podporu „tvorby hodnôt“, aktivity jednotlivca a strednej vrstvy. Podobne ako ďalšie subjekty od stredu doprava, sa vyhraňuje proti „socialistickej centralizácii“, čo sa má prejaviť menším prerozdeľovaním, menším daňovým zaťažením, čo je dnes stále národná doména a väčším rešpektovaním princípu  subsidiarity. Tu si strana pripomína svoje aktivity v niekoľkých prípadoch pripomienkovania európskej legislatívy  na pôde NR SR.

Najčastejšie opakujúcim sa motívom programu je odmietanie harmonizácie priamych daní, ktorú program stotožňuje s hrozbou zvyšovania daňového zaťaženia. Národná suverenita má byť zachovaná aj v oblasti sociálnych a dôchodkových systémov, a v kultúre. Dokument ďalej a vizuje boj proti európskej byrokracii, na ktorú poukážu zamestnávatelia a zamestnanci.

V jednotnom trhu zdôrazňuje vzdelávacie, digitalizáciu a liberalizáciu služieb, podporuje prijate dohody o obchode a investíciách (TTIP) s USA.

Otázkam fungovania menovej únie sa program venuje len veľmi stručne. SDKÚ-DS podčiarkuje potrebu „dodržiavania pravidiel“ a ich „dôsledné vymáhanie“, žiadne konkrétne postoje smerom k inštitucionálnym zmenám, či pravidlám a postupom rozpočtovej a makroekonomickej koordinácie však nie sú formulované.

Ako jedna z mála strán podporuje ďalšie rozširovanie únie. Zaujímavé je aj prihlásenie sa k cieľom prvej úspešnej európskej občianskej iniciatívy –SDKÚ-DS sa chce stavať proti snahám o privatizáciu vodných zdrojov. Vo všeobecnej rovine, bez priameho súvisu s európskou agendou, sa prihovára program aj demografickým skupinám – mladým, starším, ženám a matkám i rodine ako takej. 

SMK

Pomerne rozsiahly, viac beletristicky ladený, programový dokument SMK „My pre Európu –Európa pre nás“ sa profiluje ako špecifický program pre maďarskú komunitu a pre  oblasti

Slovenska obývané maďarskou menšinou. K EÚ sa stavia „pragmaticky“, pričom ju označuje ako „súčasť riešenia, nie problémov“.

Úniu využíva ako referenčný rámec pokiaľ ide o spoločné základné hodnoty ako demokracia,  právny štát, ochrana ľudských práv a boj proti intolerancii.

Nebráni sa prehlbovaniu integrácie sa podmienky, že tobude sprevádzať zvyšovanie transparentnosti a demokratického fungovania. V zahraničnej  politike si vie SMK predstaviť zaviesť hlasovanie  kvalifikovanou väčšinou. Navrhuje síce zachovať princíp jeden komisár jeden štát, no presadzuje zosúladenie portfólií výbormi v EP.

Z tém akcentuje tie, ktorými sa zaoberali europoslanci SMK ako sú reagovanie na demografickú zmenu a zosúlaďovanie práce a rodiny. Časti programu sa dovolávajú na priority Európskej ľudovej strany.

Posilnenie úlohy EÚ v podobe konkrétnych kompetencií a schopnosti zaväzovať členské štáty by si predstavovali najmä v téme ochrany menšín a podpory legitimity kolektívnych práv. Tu citujú  aj konkrétnu časť programu euroľudovcov. V hospodárskej politike rozoberajú možnosti posilnenia hospodárskeho rozvoja južného  Slovenska.

Analyzujú aj rýdzo domáce problémy ako nútené živnosti, domáce nastavenie podmienok  čerpania fondov a lebo výšku DPH na potraviny. Zo sektorov vyzdvihujú priemysel  a poľnohospodárstvo/potravinárstvo. Pre SMK je dôležitá cezhraničná spolupráca v regióne, napríklad cez posilnene územnú spoluprácu a návrh na financovanie cezhraničnej rýchlezdravotnej služby. Odmietajú zrušenie obchodných obmedzení na import z Ukrajiny. 

MOST-HÍD

Strana zostáva verná tradícii stručných programovým dokumentov, najmä pokiaľ ide o európske veci. Zdôrazňuje spoluprácu a proklamuje odbornú pripravenosť svojich kandidátov. V„14 bodoch pre lepšiu Európu“ vyratúvajú všeobecné tézy ako „silné zastupovanie občanov v Európe“, „podpora tvorby pracovných miest“, či „znižovanie byrokracie“ a „intenzívna ochrana bezpečnosti občanov únie“. Ďalej je to bližšie nešpecifikovaný návrh „vytvorenia spoločného európskeho štandardu sociálneho a zdravotného systému pre všetky členské štáty.“

V poľnohospodárskej politike odmietajú ďalšie národné dotačné schémy, volajú po inštitucionálnej ochrane demokratických princípov, vrátane práv národnostných menšín, kde dlhodobo žiadajú európsku štandardizáciu. Spomína sa vzdelávanie a v kontexte eurofondov potreba auditu i jasných pravidiel. Z ekonomických tém zmieňujú stabilizáciu bankového sektora, špeciálne ochranu vkladov.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/post-types/linksdossier/linksdossier-frontend.php on line 8

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/post-types/linksdossier/linksdossier-frontend.php on line 9