1. ročník súťaže Deň Zeme s NATUR-PACKOM pozná svojich víťazov!

Komerčný obsah

Pri príležitostí osláv Dňa Zeme spoločnosť NATUR-PACK vyhlásila pre žiakov základných škôl výtvarnú súťaž Deň Zeme s NATUR-PACKom. Cieľom súťaže bolo vytvoriť výtvarné práce na jednu z troch environmentálnych tém: 1. Ochrana planéty ZEM- recyklácia, 2. Odpady patria do koša a nie na zem a 3. Kolobeh odpadov v prírode a jeho dopad na životné prostredie.

Záujem škôl o zapojenie sa do 1. ročníka výtvarnej súťaže bol veľký a v stanovenom termíne (21.4.2016) bolo do centrály NATUR-PACKu doručených 300 výtvarných prác zo 43 škôl z rôznych kútov Slovenska. Z uvedeného počtu bolo následne vybraných 44 prác do finálneho hodnotenia. Vzhľadom na nemalé množstvo a  vysokú kvalitatívnu úroveň výtvarných diel, vyhodnotenie súťaže trvalo niekoľko dní.

Po neľahkom hodnotení, do ktorého boli zaangažovaní takmer všetci zamestnanci spoločnosti NATUR-PACK, zvíťazili diela žiakov základných škôl zo Štúrova, Rimavskej SobotyDobšinej. Pre víťazné triedy tím NATUR-PACKu už čoskoro pripraví atraktívne poznávacie exkurzie do recyklačných stredísk .

NATUR-PACK ďakuje všetkým školám, ktoré sa rozhodli Deň Zeme osláviť prostredníctvom zapojenia sa do súťaže s NATUR-PACKom. Naše poďakovanie patrí aj samosprávam a okresným úradom, ktoré pomohli s propagáciou súťaže.

Pre školy partnerských samospráv už teraz pripravujeme sériu ďalších súťažných a vzdelávacích aktivít súvisiacich s triedeným zberom komunálneho odpadu, jeho recykláciou a ochranou životného prostredia.

1. Kategória – práce detí 1. – 4. ročníka ZŠ

V tejto kategórii zvíťazila práca detí ŠKD pri ZŠ Rimavská Sobota

  1. Kategória – práce detí 5. – 9. ročníka ZŠ

V tejto kategórii zvíťazila práca detí ZŠ Dobšiná


  1. Kategória – 3D práce (priestorové modely) detí ZŠ

V tejto kategórii zvíťazila práca detí Špeciálnej základnej školy Štúrovo

Výtvarné práce zaradené do finálneho hodnotenia: