Otvoríme trh práce Bulharom a Rumunom

 

Krátka správa

Rumunskí a bulharskí pracovníci budú po vstupe ich krajín do EÚ (1. január 2007) čeliť pravdepodobne ešte väčším obmedzeniam, ako ich náprotivky z EÚ-8. Slovensko však bude pravdepodobne v malej skupine krajín, ktoré im svoj trh práce otvoria.

Materiál, ktorý na pripomienkové konanie predložilo ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo práce, sa hodnotia alternatívy prístupu Slovenska k bulharskej a rumunskej pracovnej sile. Podľa neho sú hlavnými výhodami úplného otvorenia pracovného trhu:

  • riešenie negatívneho demografického vývoja a obsadenie miest v pozíciách s nedostatkom pracovnej sily,
  • zavedením prechodných opatrení by Slovensko stratilo morálne právo žiadať otvorenie pracovných trhov od siedmych krajín Únie, ktoré ich zatiaľ neotvorili nám,
  • zavedenie obmedzení by bolo negatívnym signálom voči Rumunsku a Bulharsku, čo by sa mohlo odraziť aj na vzájomných vzťahoch.

Materiál hovorí aj o negatívach otvorenia trhu práce, najmä o možnom náraste migrácie z oboch krajín a tlaku na znižovanie miezd. Vláda sa však neobáva, že by nám hrozil príliš veľký počet záujemcov o prácu z Rumunska a Bulharska. K podobnému záveru dospel aj seminár, ktorý v auguste organizoval Inštitút pre zamestnanosť. Otvorenie trhu práce odporučila Slovensku aj nedávna štúdia Svetovej banky o stave ekonomík EÚ-8.