Neobsadené pracovné miesta v EÚ imigrantom?

Zdroj: Hadar Naim, www.creativecommons.org

Pozadie:

Podľa údajov Komisie existujú momentálne v EÚ asi tri milióny neobsadených pracovných miest. Miera nezamestnanosti je na jún 2007 prognózovaná na úrovni 7,1%, čo je minimum za posledných 5 rokov.

V roku 2006 boli vytvorené dva milióny nových pracovných miest, k čomu napomohol hospodársky rast. Komisia predpovedá, že v roku 2007 by mohlo byť vytvorených 5,5 milióna nových pracovných miest (EurActiv, 8. máj 2007).

Pozitívny ekonomický výhľad však tiež vytvára nové problémy s nedostatkami medzi ako kvalifikovanými, tak aj nízko kvalifikovanými pracovníkmi (EurActiv, 5. jún 2007).

Otázky:

Štátny tajomník Portugalska pre zamestnanosť Fernando Medina povedal, že sa bude zasadzovať za „realistický“ prístup k imigračnej politike počas nasledujúcich šiestich mesiacov, keď jeho krajina preberie rotujúce predsedníctvo v Rade po Nemecku.

Počas Týždňa zamestnanosti povedal Medina 5. júna 2007 v Bruseli, že EÚ sa potrebuje pozrieť bližšie na „realitu ekonomickej migrácie“, vzhľadom na tlak tisícok nelegálnych imigrantov z Afriky na hraniciach EÚ.

„Musíme pristúpiť k otázke nelegálnej migrácie, ktorá je spojená s legálnou migráciou, realisticky,“ povedal Medina. „Hovorím o realite ekonomickej migrácie,“ dodal upozornil, že tá predstavuje veľkú časť migrácie.

Podľa Medinu by takáto politika mala byť založená na štyroch pilieroch:

  • Realistickom prístupe k legálnej migrácii, ktorá by kládla dôraz na ekonomickú migráciu. „Ak sa budeme pokúšať byť príliš reštriktívnymi pri legálnej migrácii, nebude to realistický prístup,“ povedal Medina.
  • Politike sociálnej inklúzie, ktoré by sa mali týkať toho, „ako ľudia v krajine žijú a pracujú“, ako aj ich pracovných podmienok.
  • Efektívnej hraničnej politike s cieľom kontrolovať príliv legálnych aj nelegálnych imigrantov. „Nemá zmysel používať prísny imigračný systém, ak nemáme efektívny systém hraničnej kontroly.“
  • Rozvojovej politike, najmä pokiaľ ide o spoluprácu s africkými krajinami, ktoré predstavujú jadro ekonomickej migrácie do Európy, čo je problém, o ktorom Medina povedal, že „je samozrejmé, že bude pokračovať pri vytváraní tlaku na náš systém“.

Na tej istej konferencii oznámil komisár pre zamestnanosť Vladimír Špidla nové iniciatívy Komisie, týkajúce sa boja proti zamestnávaniu na čiernom trhu. Označil ich za najlepší spôsob boja proti sociálnemu dumpingu v Európe.

„Túto jeseň spustíme iniciatívu proti práci na čiernom trhu všeobecne, ktorá sa bude týkať nielen imigrantov z tretích krajín, pretože práca na čiernom trhu je najsilnejšou príčinou sociálneho dumpingu v Európe.“

Podľa komisára Špidlu predstavuje práca na čiernom trhu okolo 15% všetkých dostupných pracovných miest v EÚ,. Toto číslo označil za „enormné“. Dodal, že imigranti sú tými, ktorí najviac trpia existenciou pracovných miest na čiernom trhu, pričom takého praktiky sa podľa neho často rovnajú „otroctvu“.

„Nikdy som nevidel v členských štátoch regulačné podmienky, ktoré by mohli byť považované za sociálny dumping,“ povedal Špidla v odpovedi na otázku novinára, ktorý sa pýtal, či práca na čiernom trhu je „vždy“ spojená so sociálnym dumpingom.

Ďalšie kroky:

  • 4.-6. júl 2007: Neformálne stretnutie ministrov práce v Guimaraes v Portugalsku.
  • Jeseň 2007: Komisia zverejní oznámenie o práci na čiernom trhu.