Holandsko čiastočne otvára trh práce

 

Krátka správa

Rozhodnutie, ktoré holandská vláda prijala 14. septembra 2006, sa týka sektorov s nedostatkom pracovnej sily, alebo vysokým počtom nelegálnych pracovníkov. Holandsko bolo medzi krajinami, ktoré sa po diskusiách rozhodli uplatniť prechodné obmedzenia voľného pohybu pracovníkov z krajín EÚ-8. Podľa novej schémy , ktorá vstúpila do platnosti 17. septembra 2006, zamestnávatelia vo vybratých sektoroch už nebudú musieť dokazovať na Centre pre prácu a príjmy (Centrum voor Werk en Inkomen, CWI), že nedokážu nájsť pre danú prácu holandského pracovníka, v prípade že chcú najať niekoho z EÚ-8.

Nové pravidlá pokrývajú nasledujúce sektory: spracovanie dreva a veľkopredaj, spracovanie kovov, pekárne, bitúnky a mäsiarne, drobný predaj a remeslá, určité podnikateľské služby, stavebníctvo, určité časti centrálnej a miestnej vlády a telekomunikácie.

liste pre holandský parlament od H.A.L. Hoofa sa píše, že krajina postupne odstráni bariéry aj v iných sektoroch. Holandská vláda začala súčasne tvrdo potierať nelegálnu prácu, najmä v stavebníctve a v remeslách. Podľa Hoofa vláda zvažuje, že po úplnej liberalizácii trhu práce bude úplne odstránený aj systém pracovných povolení.