Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
Ekonomika a kultúra v Európe – euractiv.sk

Ekonomika a kultúra v Európe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vypracovanie štúdie na základe predchádzajúcej výzvy zadala Európska komisia spoločnosti KEA European Affairs. Tá pritom spolupracovala  s Media Group (Turku School of Economics, Fínsko) and MKW Wirtschaftsforschung GmbH (Nemecko). Štúdia sa zameriava predovšetkým na priamy (ako HDP, rast, zamestnanosť), ako aj nepriamy (prepojenie kreativity a inovácií, prepojenie informačno-komunikačných technológií, regionálneho rozvoja a atraktivity) vplyv kultúry a kreatívneho sektora na plnenie Lisabonskej stratégie (nielen v oblasti ekonomiky).

Zopár zaujímavých údajov:

– v roku 2003 dosiahol obrat v tejto oblasti 654 miliárd eur,

– v roku 2003 sa v tejto oblasti vytvorilo 2,6% HDP Európskej únie,

– rast pridanej hodnoty v tejto oblasti dosiahol v období 1999 – 2003 19,7%,

– v roku 2004 pracovalo v tomto sektore takmer 6 miliónov ľudí, čo predstavuje 3,1% všetkých zamestnaných v EÚ.

Iba všeobecné zhrnutie výsledkov tejto štúdie zaberá 12 husto popísaných strán. V angličtine ho nájdete na tomto mieste.

Ak si chcete preštudovať celý dokument, tu ho nájdete podľa jednotlivých kapitol v anglickom jazyku.