Košice chcú byť v roku 2019 Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva

Košice. FOTO: Pixabay

Košice, ktoré si v roku 2013 odskúšali postavenie Hlavného európskeho mesta kultúry, by v roku 2019 chceli byť aj Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva. Prihlášku slovenského kandidáta v pondelok (7. augusta) v Bruseli potvrdila zástupkyňa vedúceho Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, veľvyslankyňa Petra Vargová.

Rozhodne sa prvého decembra

Slovenská diplomatka sa na pôde Stáleho zastúpenia stretla s riaditeľkou Európskeho dobrovoľníckeho centra (CEV) Gabriellou Civicovou. Z jej rúk prijala certifikát o tom, že sa Košice v roku 2019 uchádzajú o titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva.

„Metropola východu“ má konkurentov v nemeckom Augsburgu a portugalskom Cascais. Koncom októbra bude oficiálna prezentácia všetkých troch kandidátov vo Viedni. O víťazovi rozhodne porota, ktorá jeho meno oznámi 1. decembra v írskom Sligu, ktoré je tohtoročným hlavným mestom európskeho dobrovoľníctva. V roku 2018 štafetu preberie dánske mesto Aarhus, ktoré vlani presvedčilo porotu so svojou „stratégiou aktívneho občianstva“.

Príklad pre celý región

Riaditeľka CEV zdôraznila, že udelenie titulu Európskeho hlavného mesto dobrovoľníctva znamená ocenenie všetkých snáh, stratégií, finančných aktivít a ústretovosti, ktoré mesto vykonáva na podporu dobrovoľníctva.

„Je to prvá kandidatúra z krajín strednej a východnej Európy. Pre celý región to môže byť zaujímavý príklad, ako sa aj v tejto oblasti môžeme angažovať. Je to iniciatíva, ktorá má blízko k občanom, u nás hlavne k mladým ľuďom,“ uviedla Vargová. Veľvyslankyňa vyjadrila nádej, že prípadný úspech Košíc v tejto súťaži by v oblasti dobrovoľníctva otvoril dvere aj ostatným slovenským mestám a aj starším vekovým kategóriám.

Členmi CEV so sídlom v Bruseli sú národné a regionálne podporné centrá pre dobrovoľníctvo, neziskové a mimovládne organizácie z európskych krajín. Pridružení členovia, ktorí konajú na miestnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni, sú dobrovoľníci, vrátane organizácií, ktoré podporujú a rozvíjajú dobrovoľníctvo v špecializovanej oblasti. Zo Slovenska sú členmi CEV Národné dobrovoľnícke centrum CARDO a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

CEV spustila súťaž európskeho dobrovoľníctva v roku 2013, ktorý bol „Európskym rokom občianstva“, s cieľom podporovať a rozvíjať dobrovoľníctvo na miestnej, ale aj cezhraničnej úrovni. Prvými hlavnými mestami dobrovoľníctva boli Barcelona (2014), Lisabon (2015) a Londýn (2016).