EÚ chce predĺžiť platnosť hudobného copyrightu

Nahrávacie spoločnosti dosahovali vysoké zisky vďaka mnohým známym, no dnes už nečinným umelcom. Aby si mohli svoje zisky udržať, lobovali v EÚ za zachovanie copyrightu na staré šlágre.

EÚ je veľmi blízko k tomu, aby sa dohodla na predĺžení copyrightu z 50 na 70 rokov od prvého nahratia skladby. To sa pochopiteľne nepáči spotrebiteľom ale ani umelcom.

„Čo sa nás týka, toto celé nemá nič spoločné s ochranou autorov. Je to iba o peniazoch pre veľké spoločnosti a o dlhšej návratnosti ich investícií,“ povedal EurActiv-u Kelvin Smits z Younisonu, prvej európskej lobistická skupina hudobníkov.

Smits tvrdí, že predĺženie platnosti copyrightu je o tom, aby sa zaručili nahrávacím spoločnostiam zisky z vysoko kvalitných nahrávok od hudobníkov ako Elvis Presley alebo Beatles.

Smits je sám hudobník pochádzajúci z Belgicka. Tvrdí, že tento plán nepomôže novým umelcom, pretože tí prichádzajú s novým druhom využívania hudobných vokálov a hudby od rôznych autorov, známym pod názvom „mash-ups“. Ak však EÚ schváli predĺženie copyrightu, budú musieť stále platiť za nahrávky, ktoré sa už mali stať voľne dostupnými.

Hudobní vydavatelia a zberateľské spoločnosti však takéto opatrenie podporujú. Tvrdia, že je to dobrý spôsob ako odmeniť umelcov a ako harmonizovať pravidlá v celej EÚ.

Predĺžiť copyright na 95 rokov?

V roku 2008 plánovala Komisia predĺžiť platnosť copyrightu na 95 rokov. Vtedy Rada a časť europoslancov, ktorí s návrhom nesúhlasili, okresali toto obdobie na 70 rokov.

Medzinárodná konfederácia hudobných vydavateľstiev podporuje návrh Komisie, pretože by zjednotil zákony jednotlivých členských štátov na diela, ktoré boli spoločne vytvorené rôznymi autormi. Organizácia však nijako nekomentovala predĺženie copyrightu o 20 rokov.

Európska spotrebiteľská organizácia BEUC je proti predĺženiu. Podľa nej opatrenie prenesie náklady na spotrebiteľov a na umelcov, ktorí používajú časti starších skladieb na tvorbu hudby.

Skupina zároveň tvrdí, že toto opatrenie by poškodilo nové modely podnikania, keďže by sa podporilo súčasné monopoly a odstránil by sa tým akýkoľvek stimul pre investovanie do nových licenčných modelov.

„Aj keď je toto opatrenie zamerané na dlhšiu návratnosť investícií pre držiteľov práv, teraz je oveľa dôležitejšie, aby tvorcovia – a nie hudobné spoločnosti – dostali férovejší podiel zo svojej práce,“ povedal Smits. Sám musel opätovne nahrať svoj vlastný album s orchestrom, aby nemusel platiť 2,5 milióna eur na licenčných poplatkoch.

„[Potrebujeme] napríklad férový a transparentný systém redistribúcie kolektívnych práv,“ dodal.

Doterajší vývoj

V EÚ sa však vytvára konsenzus za predĺženie copyrightu o 20 rokov. Tento plán ale zdržiava niekoľko problémov, ktoré vyvstali počas krízy eura.

Napríklad v Portugalsko, ktoré bolo za predĺženie copyrightu, vláda medzičasom kapitulovala pod tlakom politickej a ekonomickej krízy a parlamentnými voľbami v júny.

Tábor odporcov slabne. Dánsko a Fínsko sa pridali na stranu podporovateľov predĺženia.

Veľká Británia za predĺženie copyrightu tvrdo bojuje, keďže práve z Británie pochádza niekoľko kúskov, ktorým by mal čoskoro vypršať copyright, napríklad hit „Love me do“ od Beatles. 

Proti návrhu sú Belgicko, Slovensko, Slovinsko, Holandsko, Švédsko, Rumunsko a Rakúsko. Aj napriekt tomu by sa ale v EÚ dokázala nájsť kvalifikovaná väčšina, aby návrh prešiel.