Vysielatelia žiadajú jednotné udeľovanie licencií

foto: koncert Backstreet Boys

Európska únia vysielateľov (EBU) upozorňuje najmä na živé prenosy a videá na požiadanie (VOD) na internete. V súčasnosti sa na troch rozličných držiteľov práv, vrátane hudobníkov, režisérov a hercov viaže až 27 rozdielnych dohôd- jedna za každý členský štát.

Jeden európsky vysielateľ sa vyjadril, že udelenie autorských práv celému archívu ich stanice by 800-člennému súboru zamestnancov trvalo tri roky.

„Európski diváci a poslucháči vo zvýšenom množstve požadujú náš obsah na nových mediálnych platformách, ale súčasný režim autorských práv nie je dostatočne upravený na to, aby bolo udeľovanie práv efektívne,“ hovorí generálna riaditeľka EBU Ingrid Deltenre.

„Táto situácia vytvára zbytočné administratívne náklady, čo nie je v záujme užívateľov autorských práv a ani spotrebiteľov či ich tvorcov,“ dodala.

Správa vysielateľov poukazuje na to, že káblové televízie majú dosah na divákov z rôznych krajín, a to pomocou povinného kolektívneho predaja licencií. EBU žiada, aby sa tento druh licencií rozšíril aj na digitálny obsah ako mobilné siete či internetové televízie. V EÚ je pritom najväčší trh pre internetové televízie na svete. Nemecký Deutsche Telekom má pritom najvyššiu mieru predplatiteľov v Únii, za ním nasledujú francúzske Free a Orange.

Spoločná lobby vysielateľov

Zdá sa, že snaha vysielateľov o lepšie udeľovanie autorských práv je súčasťou širšej lobby v Bruseli, ktorej snahou je zabezpečiť, aby vyťažili z iniciatívy EÚ nazvanej „široké pásmo pre všetkých“.

Európska komisia v súčasnosti zvažuje zlúčenie všetkých práv v oblasti hudby do jedného balíčka. Toto rozhodnutie znepokojilo spoločnosti zodpovedných za udeľovanie povolenia na využívanie obsahu na komerčné účely.

Ak Komisia uspeje, národné spoločnosti udeľujúce povolenia v oblasti autorských práv tak budú musieť zlúčiť svoje systémy, čoho sa niektoré z nich obávajú odkedy táto myšlienka vyvstala na začiatku 90. rokov.