Vysielacie spoločnosti signalizujú tvrdý boj o autorské práva

copyright, dusevne vlastnictvo

Zdroj: Christopher Dombres/Flickr

Súčasťou plánu na vytvorenie jednotného digitálneho trhu je aj predstava o cezhraničnom rozšírení online vysielania. Podľa samotných televíznych spoločností by to mohlo podkopať systém financovania filmov a televíznych relácií.

Lobisti uvádzajú, že chystané zmeny podnietia hollywoodske filmové štúdia pýtať viac za distribúciu filmov. Rovnaká situácia môže nastať aj v prípade celoeurópskych licencií pre športové prenosy.

Potvrdzuje to tiež Európska vysielacia únia (EBU). Celoeurópske vysielacie práva by sa mohli stať príliš drahé pre malých distribútorov. „Najlepší obsah by mohol skončiť u veľkých hráčov,“ pre agentúru Reuters to povedal Matt Evans z právnickej firmy Jones Day.

Filmové, televízne a športové spoločnosti zdôrazňujú, že teritoriálna exkluzivita je pre ich vysielanie kľúčová, keďže licencie pre jednotlivé krajiny zabezpečujú stabilné investície do novej tvorby.

Vysielacia spoločnosť Sky v nedávnej verejnej konzultácii Európskej komisie napísala, že za obsah, ktorý by stratil exkluzivitu, by už nebola ochotná platiť ako predtým. Nedokázala by však ani odlíšiť svoje služby a klesol by jej počet predplatiteľov.

Brusel chce vraj minimálne zdvojnásobiť množstvo dostupného obsahu. Podľa prieskumu, ktorý má k dispozícii Komisia, by zvyšovanie dostupnosti filmov pomohlo najmä tým európskym, keďže americké filmy sú v únii bežne dobre dostupné.

Európska exekutíva odhaduje, že takéto zmeny by producentom v Európe priniesli 11 % príjmov navyše, kým americkí producenti by stratili asi 1,8 %.

Dočasná prenosnosť má k realizácii najbližšie

Právny rámec autorských práv na európskej úrovni tvorí až 10 smerníc. Jedna z nich sa napríklad špeciálne venuje ich vymožiteľnosti. Do polovice apríla prebiehala na túto tému verejná konzultácia, na jeseň sa má objaviť legislatívny návrh.

Presadzovanie práv duševného vlastníctva sa má diať na základe prístupu založeného na sledovaní toku peňazí. Ten má viesť k odhaleniu porušovateľov práv v komerčnom rozsahu. Komplexnosť autorských práv si ale nedávno všimol aj hudobný magazín Billboard. Poukázal na to, že vďaka zamotaným vzťahom s producentmi a vydavateľmi ani samotní tvorcovia nevedia, aká odmena im prináleží.

Prvým krokom k vyriešeniu aspoň časti problémov viažucich na copyright je nariadenie o cezhraničnej prenosnosti online služieb na vnútornom trhu (COM(2015) 627 final). Toto sa však týka výhrade prípadov, kedy si chcú občania svoje obľúbené online služby vziať so sebou na dovolenku alebo pracovnú cestu do zahraničia.

O cezhraničnej prenosnosti online služieb spoločne rozhodujú Rada EÚ a Európsky parlament. Rada svoje všeobecné smerovanie prijala v máji. Na prvé čítanie v parlamente by sa návrh mohol dostať v januári 2017.