Poskytovatelia verejnej Wifi zrejme neponesú zodpovednosť za stiahnutý obsah

5969174423_b9431afc36_o

Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu (ECJ) včera zverejnil stanovisko generálneho advokáta Macieja Szpunara k prípadu Tobias McFadden vs. Sony Music Entertainment Germany.

Tobias McFadden odmietol zaplatiť pokutu 800 eur, ktorú od neho požadovalo Sony za nelegálne stiahnutie hudby prostredníctvom Wifi pripojenia v jeho obchode neďaleko Mníchova. McFadden tvrdil, že v čase činu ani nebol v obchode. Generálny advokát Szpunar v stanovisku uviedol, že majitelia prevádzok by sa cudzie porušenia autorských práv nemali niesť zodpovednosť.

Nemecko má v tomto smere prísnejšiu legislatívu. Podnikatelia sú zodpovední za akýkoľvek nelegálny obsah prenesený prostredníctvom ich sietí. Podľa mnohých je to dôvodom, prečo je v Nemecku málo bezplatných a otvorených Wifi hotspotov.

„Dúfam, že zákon o povinnosti starostlivosti (duty of care) v Nemecku úplne skončí,“ povedal pre EurActiv.com McFadden.

Stanovisko generálneho advokáta ECJ nie je právne záväzným dokumentom. Je však predzvesťou toho, ako za niekoľko mesiacov rozhodne Súdny dvor EÚ. Ak súd rozhodne v súlade s predbežným stanoviskom, tak sa bezplatná Wifi môže stať bežne dostupnou v celom európskom maloobchode, verí v to združenie poskytovateľov internetu EuroISPA.

Predseda EuroISPA Malcolm Hutty vyhlásil: „Hospodárska budúcnosť Európy závisí na širokej dostupnosti internetového pripojenia, kdekoľvek a kedykoľvek ho potrebujete.“

Nemecká vláda sa od novembra 2015 snaží presadiť novú legislatívu, ktorá prevádzkovateľov Wifi pripojenia zbaví zodpovednosti pod podmienkou, že zabezpečia istú mieru bezpečného šifrovania. Kritici ale namietajú, že to povedie k ďalšiu obmedzovaniu dostupnosti internetu.

Maciej Szpunar sa v analýze svojho verdiktu vyjadril aj k tejto téme: „Všeobecnejšie podotýkam, že prípadné všeobecné uloženie povinnosti zabezpečiť siete Wifi ako spôsob ochrany autorského práva na internete by mohlo spôsobiť znevýhodnenie pre spoločnosť ako celok, ktoré by mohlo prekročiť potenciálny prospech pre majiteľov týchto práv.“

Po tom, ako McFaddenovi v roku 2010 prišla od Sony upomienka o pokute, prestal vo svojom obchode poskytovať Wifi prpojenie.