eTwinning úspechom

 

Krátka správa:

Komisár pre mnohojazyčnosť Ján Figeľ a rakúsky minister vzdelávania Gehrer otvorili v piatok 13. januára v rakúskom Linzi trojdňovú konferenciu o eTwinningu, ktorej cieľom je prezentovať príklady najlepšej praxe v eTwinningu prostredníctvom workshopov a výstav. Panel expertov v oblasti vzdelávania a informačných technológiách tiež udelil ceny úspešným partnerstvám.

Program eTwinning podporuje ako krátkodobé projekty, tak aj dlhodobú spoluprácu medzi školami v celej Európe a nabáda školy k tomu, aby maximálne využívali internet na rozvoj vzájomných kontaktov, výmenu poznatkov a zlepšenie jazykových zručností (EurActiv, 25. 11. 2005). Vyše 11 300 základných a stredných škôl sa zapojilo do projektu. Z tohto množstva je približne 2000 škôl začlenených v spoločných projektoch s inými školami. Používané sú všetky oficiálne jazyky EÚ, ako aj nórčina.

Vo svojej otváracej reči na konferencii komisár Figeľ povedal, že výsledky eTwinningu sú „stále relatívne skromné v porovnaní s našimi ambíciami“, ale sú „veľmi povzbudivým štartom“.

„Školy sa potrebujú pohnúť od svoje tradičnej úlohy „šíriteľov poznatkov“ a pripraviť svojich žiakov na novú paradigmu celoživotného vzdelávania. V tomto ohľade sú informačné a komunikačné technológie ideálnymi nástrojmi na zrýchlenie zmeny,“ dodal.

Opísal eTwinning ako „zlatú príležitosť“ pre mladých ľudí na získanie zručností v informačných a komunikačných technológiách, spolupráci v odlišných oblastiach a získať povedomie o jazykovej a kultúrnej diverzite v Európe.