eTwinning – medzinárodné partnerstvá škôl

Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, ktorá pracuje pri Žilinskej univerzite v Žiline, už po štvrtýkrát vypísala súťaž o najlepší partnerský projekt slovenskej a zahraničnej školy. Predpokladom pre zapojenie sa je využívanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT) v rámci partnerskej spolupráce.

Najlepšie projekty v školskom roku 2007/2008 boli ocenené na konci júna 2008 v Centre vedecko-tehnických informácií v Bratislave. Bibiána Obrimčákova, štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR, odovzdala ocenenia nasledovným školám:

  • V kategórii stredných škôl sa víťazmi stali Združená stredná škola z Trebišova a partnerská škola z Aversa v Taliansku. Slovenskí a talianski študenti spoločne porovnávali podobnosti a rozdiely v oblastiach gastronómie, histórie a sviatkov v jednotlivých európskych regiónoch.
  • V kategórii základných škôl sa víťazmi stali ZŠ Štefana Šmálika z Tvrdošína a ZŠ Kopřivnice z Českej republiky. Spoločne si vymieňali poznatky, ktoré získali pri pozorovaní vesmírnej oblohy. Svoju spoluprácu ukončili spoločným stretnutím vo Viedni a návštevou tam sídliacej Organizácie pre mierové využitie vesmíru.
  • Medzi ostatnými ocenenými boli napríklad aj základné školy z Urminiec a Omšenia, ktoré spoločne s poľskými a českými partnermi pozorovali zvieratá, zbierali fotodokumentáciu, zúčastnili sa rôznych prírodovedných exkurzií a besied.

Projekt eTwinning financuje Európska komisia a Ministerstvo školstva SR. Na Slovensku sa realizuje od roku 2004. V súčasnosti je do neho zapojených viac ako 1.400 učiteľov základných a stredných škôl. Od spustenia programu sa úspešne uskutočnilo viac než 500 cezhraničných partnerských projektov.

eTwinning však nie je jedinou IT iniciatívou, ktorá je určená slovenským školám. Jedným z ďalších projektov je napríklad „Iniciatíva za digitálne školy.“ Jej vyzývateľom je Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave. Cieľom je sprostredkovať žiakom základných a stredných škôl učivo s pomocou využitia multimediálneho obsahu. Do projektu sa v rámci jeho pilotného testovania zapojili 4 stredné a 3 základné školy. V školskom roku 2007-2008 sa uskutočnilo aj viacero verejných ukážkových hodín s využitím IKT v učebnom procese (EurActiv 13/06/08).