Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Günther Oettinger: Nemôžeme očakávať, že reformám všetci zatlieskajú – euractiv.sk

Günther Oettinger: Nemôžeme očakávať, že reformám všetci zatlieskajú

Jednotný digitálny trh, DSM, autorské práva

Komisár EÚ pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther Oettinger, (zdroj: EurActiv.sk)

Rozhovor sa uskutočnil počas nedávnej konferencie Digital Assembly 2016 v Bratislave. Podujatie spoločne zorganizovali Európska komisia a slovenské predsedníctvo v Rade EÚ.

Reformu telekomunikačných pravidiel a autorských práv, dve kľúčové oblasti budovania jednotného digitálneho trhu (Digital Singel Market/DSM), zverejnila Európska komisia v deň, keď jej predseda Jean-Claude Juncker prednášal svoju správu o stave únie. Dá sa očakávať, že sa do konca tohto roku objavia ďalšie legislatívne návrhy?

Dva návrhy sa objavia už v januári. Jedným z nich je smernica o súkromí a elektronických komunikáciách, ktorá zmodernizuje pravidlá na základe nového všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ((EÚ) 2016/679).

Druhým bude oznámenie o dátovej ekonomike, voľnom toku dát, interoperabilite, vlastníctve dát a práve na prístup a ich následné využitie. Okrem legislatívy spúšťame dva štruktúrované dialógy o digitalizácii európskeho priemyslu a o prepojených vozidlách.

Ako sa vám návrhy pozdávajú z hľadiska ambícií? Čo vravíte na prvé reakcie súkromného sektoru?

V telekomunikačnom sektore je vysoká miera konkurencie. Nemôžeme očakávať, že budú všetci zainteresovaní návrhu aplaudovať, no podľa mňa je vyvážený. Je dobrý pre investície a zabezpečí férovú súťaž.

Reakcia stakeholderov bola celkom konštruktívna a prevažoval skôr pozitívny ako negatívny tón.

Takže bola presne taká, ako ste očakávali?

Áno, pred každým návrhom sa zúčastníme mnohých konzultácií. Mal som desiatky bilaterálnych mítingov so spoločnosťami a rôznymi združeniami, takže ich reakcia bola presne v očakávaných dimenziách.

Autorské práva potrebovali viac rovnováhy v záujme nás všetkých. Všetok obsah na internete, ktorý sa smie stiahnuť, by sa mal dať stiahnuť. Musíme však hovoriť o výnimkách súvisiacich s data miningom, vzdelávaním a právami múzeí, knižníc a univerzít.

Na druhej strane musíme hovoriť o stabilizácii podnikania našich kreatívnych ľudí, zaceliť príjmovú medzeru a zaistiť im spravodlivé odmeňovanie. V tomto prípade bola reakcia zmiešaná, ale rovnako akceptovateľná.

Je podľa vás v oboch balíčkoch niečo, čo sa neskôr pokúsia zmeniť Európsky parlament alebo Rada EÚ? Myslíte si, že bude problém s ich schvaľovaním?

O problémoch by som nehovoril. Dúfam, že nás Parlament a Rada podporia, aby sme sa vyhli akýmkoľvek odkladom. Práve dnes (29. 9. 2016) som sa mohol stretnúť so slovenským aj s budúcim maltským predsedníctvom. Nepochybne nastane konštruktívna a kritická debata, článok po článku.

V demokraciách to tak býva, že vláda prichádza s návrhom a následne sa do popredia dostávajú dve komory parlamentu.

Nemyslíte si, že kontroverzný by mohol byť presun kompetencií od národných telekomunikačných regulátorov k európskemu regulátorovi BEREC?

Mohol, ale to tiež očakávame. Ak sa spýtate telekomunikačných spoločností, tie skutočne preferujú koordináciu rádiového frekvenčného spektra na európskej úrovni. To každopádne znamená väčšie právomoci pre BEREC.

Iniciatíva WIFI4EU by mohla mať u lokálnych komunít úspech. Niektorí odborníci však tvrdia, že investovať do 6-8 tisíc Wi-Fi pripojení je málo. Budete 120-miliónový rozpočet postupne zvyšovať?

Musíme spoločne s Radou čo najskôr vytvoriť legislatívny rámec, až potom môžeme program spustiť.

6-8 tisíc pripojení je nateraz našou ambíciou. Ak bude dopyt omnoho vyšší, môžeme aktivovať ďalšie prostriedky.

Môžete vysvetliť nové právo pre vydavateľov vyjednávať s agregátormi správ, ako sú Google News? Je toto tá obávaná daň na odkazy (link tax)?

Je to najmä o vyjednávaní. Potrebujeme spravodlivé odmeňovanie. Online platformy zarábajú veľa prostredníctvom reklám, preto medzi nimi a vydavateľmi potrebujeme férové dohody.

Vydavatelia a ich žurnalisti vytvárajú obsah a tak majú právo získať peniaze. Právo vydavateľov nie je garancia na X tisíc eur, ale rámec, ktorý im umožní vyjednávať na rovnakej úrovni s online platformami.

Niečo veľmi podobné bolo v Nemecku. Môžete to porovnať?

Niečo je porovnateľné, no sú tu aj rozdiely. Z nemeckého a španielskeho prípadu sme sa museli poučiť, čo sme aj urobili.

Našim hlavným argumentom je to, že európska dvadsaosmička je väčšia ako Nemecko alebo Španielsko. Na to, aby ste boli ako vydavateľ v silnejšej pozícii, potrebujete európske právo vydavateľa. Online platformy chcú pôsobiť a slúžiť v Európskej únii, oceňujeme ich, ale potrebuje aj pravidlá, ktoré im uložia povinnosti bez toho, aby ich diskriminovali. Teraz také navrhujeme.

Kedy bude jednotný digitálny trh realitou?

Našou ambíciou je, aby to bolo do konca nášho mandátu. Znamená to do konca roku 2019. Jednotný digitálny trh už tak trochu máme, no príbeh ešte nekončí.