Spoločnosť NATUR-PACK si pripomína 10. výročie svojho založenia

Komerčný obsah

Zdroj: naturpack.sk

Založenie vo februári 2006 logicky vyplynulo z výsledku spolupráce tzv. povinných osôb s viacerými významnými recyklátormi a zberovými spoločnosťami. Počas 10 rokov sa NATUR-PACK vypracoval do pozície lídra medzi oprávnenými organizáciami s najväčším počtom klientov na Slovensku, s komplexnou starostlivosťou o klientov a podporou vzdelávania a osvetovej činnosti.

Ako povedal Ing. Vladimír Šinák, predseda predstavenstva spoločnosti NATUR-PACK, a.s. „Počas 10 rokov sa nám podarilo vybudovať najväčší kolektívny systém pre obaly na Slovensku. Získali sme si dôveru viac ako 4300 klientov obalových komodít. Za 10 rokov sme zabezpečili vytriedenie a recykláciu viac ako 500 000 ton odpadov. A  pretože nám záleží aj na vzdelávaní verejnosti a predchádzaní vzniku odpadu, podporili sme niekoľko unikátnych programov, vďaka ktorým sa každoročne vzdelávajú desiatky tisíc detí na celom Slovensku.

„Rok 2016 pre nás predstavuje nielen okrúhle výročie, ale je to zároveň rok, v ktorom prechádza odpadové hospodárstvo v dôsledku nového zákona o odpadoch priam revolučnými zmenami. Zmení sa takmer všetko, dá sa povedať, že od A po Z. Firmám pribudnú viaceré povinnosti, ale vzrastú aj náklady na ich zabezpečenie. Pri príležitosti nášho 10. výročia želáme všetkým našim parterom – zberovým spoločnostiam, recyklátorom, mestám a obciam najmä veľa úspechov a pevné nervy s novým zákonom“ dodáva Vladimír Šinák.