Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Koncentrovaný Marketing & Sales zvyšuje úspešnosť podnikov – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Koncentrovaný Marketing & Sales zvyšuje úspešnosť podnikov

Komerčný obsah

O tom, ako podniky dosiahnu výrazne lepšie výsledky na trhu, sa už veľa napísalo a pravdepodobne ešte viac rozprávalo.  O tom, že sú tieto oblasti navzájom nerozlučne späté, nik nepochybuje.  Príslušné špecifické požiadavky a činnosti však viedli k tomu, že sa marketing a predaj ocitli v oddelených priehradkách a komunikácia a kooperácia medzi nimi prestala fungovať optimálne.

Ako sa spolupráca medzi oddeleniami marketingu a predaja premietne do úspechu v podnikaní …
Tak teda ako má spolupráca fungovať? Kto udáva tón?  Už pred časom publikované výsledky výskumu v Nemecku sa venovali práve otázke, ktorá z foriem spolupráce medzi tímami marketingu a predaja je skutočne  prísľubom úspechu.

Štúdia sa venovala:

 • rozličným aspektom, ktoré môžu pôsobiť ako podpora, resp. prekážka spolupráce,
 • formám vzájomnej výmeny informácií,
 • štrukturálnym spojeniam (spoločné plánovanie a tímová práca, vnútorné rozdelenie „moci“ a odborné vedomosti na oboch stranách), a
 • orientácii na krátkodobé, versus dlhodobé ciele.

Ako veličiny úspechu sa zvolili kvalita kooperácie, úspešnosť na trhu v porovnaní s konkurenciou a ako finančná jednotka návratnosť v predaji.

Kľúčom k úspechu je kooperácia na báze rovnocennosti
V uvedenej vedeckej analýze sa vykryštalizovalo päť  „vzoriek“ kooperácie s rozličným stupňom úspešnosti… „Je zaujímavé, že k tým menej úspešným patria práve tie, kde si obe oddelenia v podniku udržiavajú výrazne vyššie postavenie a organizačnú moc. K zníženiu úspechu na trhu vedú aj výrazné rozdiely v časových cieľových horizontoch oboch oddelení a výrazne rozvinuté rozdielne nazeranie na orientáciu na produkt vs. klienta“, konštatuje Prof. Barbara Stöttinger.

Na skutočnosť, že nerovnováha  „v moci“ medzi oddelením marketingu a oddelením predaja nemusí nutne hrať iba suboptimálnu rolu, svedčia oba úspešné príklady kooperácie: Prof. Stöttinger: „V oboch prípadoch preberá príslušné funkčné oddelenie rolu strategického lídra, s tým rozdielom, že na kooperujúce oddelenie nazerá ako na svojho rovnocenného partnera pri plánovaní a rozhodovaní. Takáto spolupráca sa zintenzívni formálnymi pravidlami, tímovou prácou a vzájomnou výmenou informácií a zameriava sa na dlhodobé ciele.“

Kombinácia  Marketing & Sales v MBA je jedinečná
Ako už vyplynulo z výskumu, dôležitým faktorom úspechu je práve rovnocennosť medzi oboma odbormi pri kooperácii. Predpokladom je však dôkladné chápanie základných koncepcií a postupov a vzájomný prístup oboch odborov.

A práve na tento bod sa „zaostruje“ program Professional MBA Marketing & Sales na WU Executive Academy.  Koncentruje sa na schopnosť uvažovania v alternatívach, vytváraní inovatívnych stratégií, s neustálym zreteľom na odhad finančných dopadov. Počas intenzívneho 18-mesačného štúdia sa frekventanti naučia, aké možnosti takýto druh harmonického prepojenia medzi oboma kľúčovými oddeleniami podnikov otvára a aké rozsiahle synergie môžu byť výsledkom takéhoto postupu.

Až tieto odborné vedomosti, nástroje a súbory metód posúvajú manažérov do stavu, kedy dokážu prezentovať užitočnosť a hodnotu svojho portfólia výrobkov a služieb tak, aby ich podnik i zákazníci dospeli do situácie, ktorá bude obojstrannou výhrou.

Pretože: Nejde o to, zákazníkov uspokojiť ale nadchnúť.

Pressekontakt:
WU Executive Academy
Mag. Paul Kospach, MA
Welthandelsplatz 1, Gebäude EA
1020 Wien
+43 1 31336 5161
paul.kospach@wu.ac.at
www.executiveacademy.at

WU Executive Academy – vzdelávanie vedúcich kádrov na najvyššej medzinárodnej úrovni

WU – ako jedna najväčších ekonomických univerzít v Európe – sa radí i medzi najpoprednejšie vysoké školy vo svete a v rámci WU Executive Academy naväzuje na svoje programové portfólio v odbore „Executive Education“ – vzdelávanie riadiacich pracovníkov.  Jeho súčasťou sú študijné programy MBA a Master of Laws, diplomové univerzitné štúdium v odbore podnikovej ekonómie – BetriebswirtIn, univerzitné študijné odbory, otvorené programy a programy pre podnikateľské subjekty. WU Executive Academy patrí dnes medzi špičkových poskytovateľov ďalšieho vzdelávania v Strednej a Východnej Európe.

WU Executive Academy je ako jediný z poskytovateľov MBA akreditovaná v systéme EQUIS. EQUIS je popredným systémom akreditácie zo strany nadácie European Foundation of Management Development (EFMD). Okrem toho ocenila kvalitu ponúkaných programov MBA plaketou kvality i AMBA (Association of MBAs).

WU Executive Academy sa tak stala jednou z iba dvoch vysokých škol v oblasti ekonómie  na nemecky hovoriacich teritóriách, spĺňajúcou vysoké požiadavky na kvalitu vzdelávania oboch akreditujúcich inštitúcií.

Aktuálne úspechy WU Executive Academy:

 • Financial Times European Business School Ranking (2013): # 42
 • Financial Times Executive MBA Ranking (2013):
 • # 46 na svete
 • # 15 v EU,
 • # 5 DACH (Nemecko-Rakúsko-Švajčiarsko)
 • Personal Magazin (2013): hodnotenie medzi 40 najlepšími Business Schools na svete
 • Ziarul Financiar MBA Ranking (2008 – 2013): medzi Top 3 MBA v Rumunsku

V jednotlivých programoch sa každoročne vzdeláva a zúčastňuje na programe vyššieho vzdelávanie v priemere 900 absolventov VŠ a cca 1.200 pracovníkov top-manažmentu, odborníkov a High-Potentials z viac ako 75 krajín. Študijné cesty a výukové programy sa v súčasnosti konajú vo viac ako 15 krajinách a troch svetadieloch.

Tím prednášajúcich pozostáva z medzinárodne renomovaných profesorov/iek a Top-manažérov a manažériek. Formát programov, šitý na mieru ľuďom z praxe, je garanciou efektívneho, interdisciplinárneho a trvalého vzdelávania, ruka v ruke s výkonom profesie.

Vďaka svojej úzkej spolupráci s hospodárstvom a prístupu k uznávaným profesorom/kám z viac než 200 partnerských univerzít celého sveta a približne 1200 interných vedcov WU, si vytýčila naša inštitúcia inovatívne a trvalé vzdelávacie iniciatívy.

Nový campus WU
Na jeseň 2013 sa nasťahovala WU a WU Executive Academy do nového „Campus WU“, situovaného do centrálnej, ale napriek tomu pokojnej lokality. Budovu WU Executive Academy navrhla skupina španielskych architektov  NO.MAD Arquitectos a fascinuje fasádou zo skla a hliníka. Ako jeden z najmodernejších Campusov v Európe poskytuje najnovšie technické vybavenie a priestory, ktoré WU Executive Academy umožňujú ponúkať prvotriedne programy.