Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Aký bol rok 2014 pre NATUR-PACK ? – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Aký bol rok 2014 pre NATUR-PACK ?

Komerčný obsah

NATUR-PACK v roku 2014 svojimi službami pokryl až 58 % všetkých slovenských výrobcov v kategórii obalov a odpadov. Medzi kolektívnymi organizáciami pre elektrozariadenia si NATUR-PACK udržal 23 % trhového podielu  a pre novovzniknutú komoditu prenosných batérií a akumulátorov zabezpečil zhodnotenie odpadu 10 % klientov na trhu.*

„Vďaka individuálnemu prístupu, kombináciám prednášok, konzultáciám a aktuálnemu online spravodajstvu sme schopní pravidelne informovať našich klientov o všetkých podstatných zmenách. V dnešnej dobe sú aktuálne informácie základom akéhokoľvek podnikania, preto sa snažíme našim klientom podávať ucelené a relevantné informácie z oblasti odpadového hospodárstva. Je pre nás dôležité, aby sme boli nie len silnou konkurenciou na trhu, ale aj spoľahlivým partnerom pre každého klienta,“ k téme sa vyjadruje riaditeľka pre environment Mgr. Renáta Miháliková, PhD.

NATUR-PACK bol tento rok organizátorom 18 prednášok na tému odpadu z obalov, elektro odpadu a špecializovaných prednášok, ktoré boli pripravené v spolupráci s Ing. Zuzanou Balkovou, českou spoločnosťou SYBA a nemeckým partnerom Reclay.  Prednášky boli organizované v 9 mestách vybraných tak, aby bola možná účasť klientov z celého Slovenska. Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Martin, Nitra, Poprad, Trnava a Žilina sa stali centrami, v ktorých sa zišli výrobcovia zo širokého okolia, aby sa dozvedeli najnovšie informácie z oblasti odpadového hospodárstva. Vďaka aktuálnosti tém, výrazným zmenám v zákone, ako aj správnemu nastaveniu tematiky prednášok, sa počet účastníkov zvýšil o viac ako 40 % v porovnaní s rokom 2013. Klientsky servis bol v uplynulých dvoch rokoch obohatený aj o tzv. konzultačné dni, ktoré si našli svoje miesto v prvú stredu každého mesiaca. Táto iniciatíva zo strany spoločnosti NATUR-PACK je bezplatná pre všetkých klientov, pričom mnohí už takýmto spôsobom získali cenné informácie z oblasti vedenia odpadového hospodárstva.

Okrem kvalitného klientskeho servisu sa spoločnosť NATUR-PACK už niekoľko rokov venuje environmentálnej výchove a šíreniu vedomostí z oblasti recyklácie a triedenia odpadu. Aj v roku 2014 pokračovala v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Živica, Daphne a Nadáciou KOSIT. Vďaka tejto spolupráci vznikla prvá EKOknižka, voľne dostupný softvér pre interaktívne tabule zameraný na triedenie odpadu, eko-výchovné prednášky, ale aj nejedno podujatie. NATUR-PACK sa v minulom roku stal partnerom medzinárodného projektu Zelená škola, ktorý bude podporovať aktívnou účasťou na tvorbe nadchádzajúcich ročníkov.

„Robí nám nesmiernu radosť, ak môžeme naše poznatky predať mladším generáciám. Snažíme sa každoročne zúčastniť na najvýznamnejších podujatiach zameraných na ochranu životného prostredia a aktívne prispievať k ich rozvoju. Okrem dlhodobých podujatí, akým je OLOmpiáda alebo festival VIA NATUAE, sme vďaka spolupráci s Nadáciou KOSIT, pomohli vytvoriť jeden výnimočný projekt, ktorému sa nesmierne tešíme. Ide o EKOknižku zameranú, ako inak, na recykláciu a triedenie odpadu. Jej obsah je však výnimočný. Tvorbu knižky sme zverili do rúk učiteľov, ktorí napísali veľa pútavých príbehov, básničiek a piesní, ktoré si našli svoje miesto v samotnej EKOknižke. Publikácia knižky prebehla koncom októbra a už sa nám aj dostali prvé pozitívne ohlasy, čomu sme nesmierne radi,“ spomenul Michal Sebíň.

EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika získala prestížnu cenu Zlatý Mravec 2014 v kategórii environmentálnej výchovy. Ide o prvý projekt svojho druhu na Slovensku, keďže knižka pojednáva o aktuálnej a globálnej problematike, ktorá je podaná hravou formou malému čitateľovi.

NATUR-PACK naplno využíva svoje poznatky v oblasti poradenstva a vedenia seminárov a prednášok, ktoré aktívne aplikuje pre potreby environmentálnej výchovy. Napriek faktu, že svoju pozornosť vo vzdelávacích aktivitách upriamuje na mladšiu generáciu, nezabúda ani na tú dospievajúcu. So študentmi vysokých škôl komunikuje najmä prostredníctvom každoročných prednášok.

„Ako jedna z mála firiem z našej branže aktívne prednášame o problematike aj na vysokej škole. Máme veľmi dobré vzťahy s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Už niekoľko rokov prednášame o spôsobe nakladania s odpadom a o pozícii kolektívnych systémov v odpadovom hospodárstve. Táto prednáška sa každoročne stretáva s pozitívnou odozvou študentov aj vyučujúcich, a tak sa k tejto spolupráci každý rok radi vraciame,“ hovorí Michal Sebíň.

Odbornosť a fundovanosť potvrdzuje NATUR-PACK aj v roku 2014 prostredníctvom prednášok na  významných podujatiach, akým bola napríklad konferencia: „Efektívne nakladanie s komunálnym odpadom“ alebo seminár pre poľnohospodárov v Nitrianskom Agroinštitúte.

„Našim cieľom je dávať jasný signál, že nie sme len pasívnym členom trhu. Každoročne sme pozívaní na niekoľko významných podujatí, na ktorých prednášame a prezentujeme naše postoje k aktuálnej problematike odpadového hospodárstva. Aktívne sme pripomienkovali vznikajúcu legislatívu a všetky novinky sme operatívne zapracovávali do seminárov a prednášok, aby mali aj naši klienti a partneri prehľad o tej najaktuálnejšej problematike,“ poznamenal opäť  Michal Sebíň.

Spoločnosť NATUR-PACK dlhodobo zdokonaľuje aj svoje vnútorné štruktúry. Dobrovoľné rozšírenie zodpovednosti prijatím pravidiel vyplývajúcich z certifikátov ISO 9001 a ISO 14001 dáva jasný signál klientom, že majú na svojej strane silného a profesionálneho partnera. V roku 2014 získal NATUR-PACK osvedčenie EMAS, ktoré v spoločnosti podnecuje environmentálny manažment a rozumný postoj k využitiu prírodných zdrojov.

„Je pre nás nesmierne dôležité, aby aj naši klienti vedeli, že sme spoločnosťou, ktorá sa venuje nielen svojim povinnostiam, ale dbá aj na rozvoj pozitívnych hodnôt trhu a spoločnosti. Možno aj to bolo jedným z dôvodov, prečo nás oslovili zástupcovia European Business Awards, ktorej porota nás zvolila spomedzi 24,000 spoločností za národného  šampióna,“ vyjadril sa Michal Sebíň.

EBA predstavuje medzinárodne uznávané ocenenie, ktoré od roku 2007 vyberá spomedzi európskych spoločností, tie najinovatívnejšie.

* údaje sú spracované z národných registrov (Register povinných osôb a oprávnených organizácii k 04.12.2014, Register výrobcovelektrozariadení k 04.12.2014, Register pre batérie a akumulátory k 30. 11. 2014