Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
Jazykový zákon – posledné zmeny – euractiv.sk

Jazykový zákon – posledné zmeny

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Už od leta, kedy sa zmenil zákon o štátnom jazyku sa o ňom intenzívne diskutuje v európskom kontexte. Po niektorých výhradách, predovšetkým zo strany Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vstupuje do platnosti nariadenie vlády upravujúce vykonávanie novelizovaného zákona.  

István András Türke vo svojej analýze varuje, že z jazykového zákona ako aj z nového nariadenia môžu vyplynúť vážene dôsledky nie len na úrovni slovensko-maďarských vzťahov ale aj na európskej úrovni.

“Po tom čo Knut Vollebaek, vysoký komisár pre národnostné menšiny OBSE (zákon) v júni kritizoval, v januári vyjadril spokojnosť s jeho úpravou, napriek tomu, že podľa niektorých expertov slovenská strana (v nariadení) ignorovala väčšinu komisárových návrhov”, píše Türke.  

Uvádza tiež, že podľa neoficiálnej analýzy právnej služby Európskej komisie je slovenská úprava proti duchu európskej legislatívy.

Türke sa tiež podobne ako právna služba EK domnieva, že úprava vykonávania zákona sa nemala udiať nariadeným vlády ale riadnou právnou formou.

Podľa právnikov, na ktorých sa maďarský akademik odvoláva, by sa mal zákon novelizovať tak „aby nebol v rozpore s zákonom o ochrane národnostných menšín“. Mal by vraj tiež obsahovať odvolanie sa na dohody o základných ľudských právach.

Türke tvrdí, že právna služba brala pri hodnotení do úvahy predovšetkým “Európsku chartu regionálnych a menšinových jazykov“ z roku 1992 a „Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín“ z roku 1994. Pripomína, že SR ratifikovala Rámcový dohovor v roku 1999 s dodatkom o uplatňovaní zákona o používaní jazykov národnostných menšín v obciach, kde je aspoň 20 % zastúpenie národnostnej menšiny.

Právna služba EK tiež podľa Türkeho poukazuje na neproporcionalitu trestov, kde ukladanie a zverejňovanie udeľovania pokút je „prehreškom proti právu na súkromie.”

„Právnici hovoria, že obmedzenia v súvislosti s vysielaním v slovenskom jazyku nemôžu byť uplatňované pri cezhraničnom vysielaní. Podľa nich sa ani “zahraničné a menšinové publikácie za žiadnych okolností nemôžu byť kontrolované,” uvádza ďalej v analýze.  

Ako ďalej píše, v zdravotníckych službách zákon „nedovoľuje hovoriť menšinovým jazykom.” Podľa Türkeho právnici EK žiadajú prijatie takých podmienok, ktoré umožnia zamestnancom komunikovať v menšinovom jazyku, ak si to želajú”.

Akademik tvrdí, že hodnotenie právnej služby EK neoficiálne kritizuje slovenský jazykový zákon a žiada od Knuta Vollebaeka ďalšie kroky. Podľa neho môže „ďalší osud ochrany menšín v Európe závisieť od toho, ako vysoký komisár OBSE zareaguje”.