Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
Európa potrebuje spoločenskú dohodu v digitálnej oblasti – euractiv.sk

Európa potrebuje spoločenskú dohodu v digitálnej oblasti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

jednotný digitálny trh

(zdroj: Wonderlane/Flickr)

Zabudnite na chvíľu na Trumpa a brexit. Pre Európu je veľkou výzvou príchod digitálnej revolúcie a to, ako ju využiť, píše Bjarke Møller.

Bjarke Møller je riaditeľom dánskeho think tanku EUROPA.

Prichádza skutočne veľká zmena. Európa zažije v nasledujúcich dekádach digitálnu revolúciu, ktorej dôsledky sa dotknú každého občana, spoločnosti alebo nositeľa rozhodnutí. Ak Európa nezareaguje na digitálnu vlnu, skončí napokon ako historické múzeum v digitalizovanom svete.

Často sa prehliada, no jednotný digitálny trh je jedným z najdôležitejších strategických rozhodnutí súčasnej európskej agendy. Platí to ešte viac v čase, keď sa Donald Trump ako budúci prezident Spojených štátov chystá na nový protekcionizmus.

Európa si musí nastaviť iný program a podporiť rast prostredníctvom otvorených a liberálnych obchodných politík. Musíme pochopiť širšie súvislosti – to, ako narušenie súčasného stavu v digitálnej oblasti výrazne ovplyvní politickú a ekonomickú situáciu.

Toto narušenie môže pripraviť milióny pracovníkov o ich prácu, môže sa stať motívom protestov a viesť k novej vlne euroskepticizmu. EÚ a jej členské štáty by sa však vo svojej odpovedi nemali uchyľovať ku krátkozrakému protekcionizmu a digitálnemu nacionalizmu. Nemôžeme sa, tak ako Trump, vracať k starým poriadkom, protekcionizmu, investíciám do uhlia, bridlicového plynu a fosílnych palív.

Namiesto návratu do temných 30. rokov, potrebuje Európa novú digitálnu dohodu s masívnymi investíciami do novej generácie technológií a infraštruktúry. Podnikom to umožní výrazný skok v produktivite a zároveň znížiť závislosť na energiách a iných zdrojoch. Namiesto protekcionizmu by sme sa mali sústrediť na vytvorenie revolúcie v produktivite v prospech firiem a občanov.

Jednotný digitálny trh môže toto všetko splniť, ak neznížime naše ambície alebo nastavíme ešte ambicióznejšiu agendu.

Dôležité je, aby sme ho nevnímali ako rýchle riešenie na všetko. Je skôr nástrojom pre členské štáty, aby hľadali efektívne a inteligentné riešenia na najväčšie spoločenské výzvy, ktorým budeme čeliť v nasledujúcich rokoch: demografiu, zdravie, životné prostredie a logistiku.

O digitalizácii treba uvažovať ako o rozhodujúcom prostriedku na urýchlenie transformácie Európy v zelené obehové hospodárstvo s lepším využitím zdrojov a nižšou energetickou spotrebou. Robotika a automatizácia ponúkajú tiež nové riešenia pre výzvy od starnutia populácie a zdravotníctva až po dopravu, bezpečnosť, energetiku a životné prostredie.

Technológie by sa mali používať v prospech spoločnosti a hospodárskeho rastu v Európe. Napriek tomu, že digitalizácia zmení pracovný trh a ohrozí niektoré pozície, vytvorí tiež nové miesta v iných sektoroch. Keďže roboti zvýšia možnosti Európanov zvládať najväčšie úlohy spoločnosti, nemali by sme ich vnímať ako konkurenciu, ale ako partnerov.

EÚ musí vytvoriť rovné podmienky pre všetkých a politici v členských štátoch zaistiť, že zamestnaní získajú správne vzdelanie v časoch digitálnej transformácie.

Je nevyhnutné, aby Európa vytvárala legislatívny rámec, ktorý občanom a korporáciám pomôže nájsť nové riešenia. Všetky zákony by mali byť v jadre digitálne, čiže nevytvárať zbytočné prekážky digitalizácii. Spoločné štandardy by mali uľahčiť interoperabilitu protokolov pre dáta a komunikáciu medzi objektmi v rámci Internetu vecí (IoT).

Lepšie a jasnejšie pravidlá na ochranu údajov môžu zvýšiť dôveru občanov. EÚ by preto mala preskúmať inovatívne prístupy, ktoré viac podporia využitie dát s ohľadom na právo ľudí na súkromie.

Obrovské investície do vylepšovania európskej digitálnej infraštruktúry, či už fixných alebo mobilných sietí, sú tiež naliehavo potrebné. Priemyselná doba priniesla efektívnejšie spôsoby prepravy po diaľniciach a železniciach. V digitálnej dobe potrebujú krajiny EÚ siete z optických vlákien a 5G mobilné siete, aby urýchlili rozvoj digitálnych služieb.

Vozidlá bez vodiča a miliardy nových komunikačných senzorov v IoT závisia na špičkovej infraštruktúre. Nebudú fungovať bez 5G dostupnej po Európe a silnej, optickej chrbticovej siete. Únia musí spolupracovať na progresívnej regulácii v telekomunikáciách a vytvoriť európsku aukciu frekvenčného spektra, ktorá telekomunikačným spoločnostiam zníži náklady a umožní vstup na celoeurópsky trh.

Členské štáty a Európska komisia musia uľahčiť investície do gigabitovej infraštruktúry, rovnako fixnej aj mobilnej, aby ich občania mali prístup na internet s dostatočnou rýchlosťou a šírkou, čím sa vyhnú preťaženiu, ktoré by uškodilo produktivite, rastu a inovácii.

Európske dopravné a logistické systémy využijú blížiacu sa automatizáciu dopravy, ktorá zvýši produktivitu pozdĺž celého hodnotového reťazca  – od tovární a skladov až ku konečným spotrebiteľom. Európa by sa tak mala stať priekopníkom v automatizácii dopravy.

Lepší a inteligentnejší zber veľkých objemov dát pomôže európskym občanom v ich každodennom živote, ale mal by sa vnímať aj ako užitočný zdroj pre inovácie v súkromnom i verejnom sektore.

Digitalizácia umožní tiež efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov, najmä energie. Meracie prístroje pripojené k inteligentnej energetickej sieti umožnia spotrebiteľom kontrolovať svoju spotrebu na transparentnejšom jednotnom trhu s energiou. Digitalizácia je dôležitým nástrojom pre urýchlenie prechodu na obehovú ekonomiku.

Projekt DSM je dôležitým krokom vpred, ale potrebujeme viac politického a ekonomického vedenia, aby sa plne využil potenciál digitalizácie Európy. Bez skutočne jednotného digitálneho trhu riskuje Európa len slabý rast.