Štúdia: Viac žien v IKT zvýši HDP o miliardy eur

Záujem väčšieho počtu dievčat o kariéru v digitálnom odvetví a väčší počet žien zamestnaných v ňom by predstavovali nezanedbateľný prínos pre toto odvetvie, ženy samotné, ako aj hospodárstvo EÚ. K tomuto zisteniu dospela štúdia vypracovaná pre Európsku komisiu, ktorá bola zameraná na ženy pôsobiace v sektore IKT.

Z prieskumu vyplynulo, že z tisícky žien s akademickou hodnosťou bakalár alebo iným diplomom prvého stupňa iba 29 vyštudovalo odbor informačných a komunikačných technológií (IKT) a len 4 ženy z nich budú napokon pracovať v tomto sektore.

Na manažérskych pozíciách a pozíciách s rozhodovacou právomocou je zastúpenie žien nedostatočné (ešte výraznejšie než v iných sektoroch) a len 19,2 % pracovníkov v sektore IKT má nadriadenú ženu.

Ak by sa tento trend podarilo zvrátiť a ženy by zastávali pracovné pozície v digitálnom sektore v rovnakej miere ako muži, HDP Európskej únie by sa mohol ročne zvýšiť o približne 9 miliárd eur.

„Teraz už nemáme najmenších pochýb o tom že, podnik, ktorý zamestnáva väčší počet žien, je zdravším podnikom. Je najvyšší čas, aby si toto IKT sektor uvedomil a umožnil ženám pomôcť tomuto sektoru a celému hospodárstvu EÚ profitovať z ich nesmierneho potenciálu,“ zdôraznila podpredsedníčka EK zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroes.

Voľné miesta za viac peňazí

V roku 2015 sa predpokladá v odvetví IKT v Európskej únii až 900 000 neobsadených pozícií.

Lákadlom pre ženy by mohli byť nadpriemerné zárobky v sektore – ženy tu zarábajú takmer o 9 % viac než v iných odvetviach hospodárstva. Zároveň si môžu pružnejšie prispôsobiť pracovný rozvrh. Analýza rozdielov platov žien a mužov neukázala rodové rozdiely pri hodinových mzdách za prácu na rovnakých pozíciách, ktoré sa prejavujú v iných odvetviach hospodárstva.

Štúdia uvádza niekoľko prioritných oblasti, v ktorých by sa mali prijať opatrenia. Dôležité na vzbudenie záujmu dievčat o kariéru v sektore IKT je vypracovanie vzorov v digitálnom sektore pre dievčatá a zviditeľňovanie žien v ňom. Štúdia preto predstavuje aj rôzne profily žien pracujúcich v oblasti digitálnych technológií: od vývojárky videohier a odborníčky na digitálnu komunikáciu až po političku špecializovanú na oblasť IKT.

Tiež je potrebné vybudovať nový imidž sektora v povedomí žien a celej spoločnosti a spolu so firmami podporovať harmonizované študijné plány v Európe s cieľom podporovať jasné a priame profesijné dráhy.

Odporúča sa zvýšiť počet podnikateliek v sektore IKT, napríklad zlepšiť pre podnikateľky prístup k programom financovania štartu alebo programom rizikového kapitálu.