Ročne zničíme lesy vo veľkosti Grécka

Zdroj: EurActiv.com

Od roku 1990 svet odlesnil územie vo veľkosti Juhoafrickej republiky, čo je asi 25-krát rozloha Slovenska. Informovala o tom Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

Lesný porast pokrýva asi 30 percent našej planéty. V priebehu posledného desaťročia nenávratne zmizli približne 3 percentá lesov. Najviac, až 96 percent z lesov, trpia tropické pralesy v Južnej Amerike a Afrike a to napriek významným opatreniam na zlepšenie lesného hospodárstva.

Tempo úbytku lesov sa však v poslednom štvrťstoročí spomalilo. „Aj keď na celom svete sa veľkosť lesov neustále zmenšuje…miera čistého úbytku lesného porastu sa znížila o viac ako 50 percent,“ hovorí sa v správe FAO.

Viaceré európske krajiny, ale aj Spojené štáty v minulosti zaviedli úspešné politiky na znovu zalesňovanie vyťažených území. Najväčší nárast lesného porastu však podľa správy FAO má Čína a Rusko, ktoré očakávajú podobný trend aj v nasledujúcich desaťročiach.

Podobné závery minulý týždeň zverejnila aj Iniciatíva svetových zdrojov (WRI), ktorá na analýzu využívala dáta z družíc spoločnosti Google. Organizácia objavila viacero nových kriticky odlesnených miest v menej známych oblastiach v juhovýchodnej Ázii a v západnej Afrike.

Svetová téma

Odlesňovanie zodpovedá podľa Európskej komisie až za 20 percent všetkých svetových emisií CO2. Lídri krajín OSN koncom roka v Paríži podpíšu klimatickú dohodu, ktorá má za úlohu udržať otepľovanie planéty pod 2 stupne Celzia.

Podľa odhadov Komisie tento cieľ vyžaduje znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov až o 50 percent v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Zastavenie odlesňovania preto bude jednou z dôležitých tém diskusií.

Určitý prielom nastal počas tohto týždňových prípravných rozhovorov v nemeckom Bonne, na ktorých sa lídri dohodli, že v rámci klimatických rokovaní podporia navýšenie globálneho fondu na ochranu lesov.

Okrem emisií, ktoré otepľujú atmosféru našej planéty, odlesňovanie výrazne vplýva aj na stratu biodiverzity a dokonca vyhynutie viacerých živočíchov a rastlín. Mnohí experti upozorňujú aj na ohrozenie spôsobu života viacerých ľudských spoločenstiev, ktoré spoliehajú na lesné zdroje ako zdroj svojej obživy.