Prebytok povoleniek v ETS prekročil 2 miliardy

Autor: pat138241, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

„Dobrá správa je, že emisie klesali rýchlejšie než v predchádzajúcich rokoch, hoci sa európske ekonomiky začali zotavovať z recesie,“ uviedla eurokomisárka pre klímu Connie Hedegaard v reakcii na dáta o objeme emisií oxidu uhličitého, ktoré vypustilo viac než 12 000 európskych priemyselných a energetických podnikov v roku 2013.

Overené emisie skleníkových plynov zo stacionárnych zariadení dosiahli úroveň 1895 miliónov ton CO2, čo znamená medziročný pokles najmenej o 3 %. Problémom však naďalej zostáva pretrvávajúci a stále rastúci nadbytok emisných povoleniek.

To podľa komisárky Hedegaard „prináša riziko oslabenia riadneho fungovania uhlíkového trhu“.

Ako dočasné opatrenie pre zníženie objemu povoleniek došlo sa v marci začal realizovať backloading. Z pôvodného objemu jednotiek určených do aukcie sa v tomto roku vyňalo 400 miliónov povoleniek, ktoré sa do aukcie vrátia koncom aktuálnej tretej fázy obchodovania.

V januári Európska komisia predstavila legislatívny návrh vytvorenia stabilizačnej rezervy, podľa ktorého by od roku 2021 mohla Komisia po splnení určitých podmienok odsunúť aukciu 12 % objemu povoleniek. Návrh je momentálne predmetom rokovaní členských krajín a Európskeho parlamentu.

Zatiaľ čo na konci roka 2012 bol nadbytok ponuky povoleniek vo výške takmer 2 miliardy ton CO2, v roku 2013 prekročil 2,1 miliardy ton CO2.

Okrem tzv. ušetrených emisií sa do tohto objemu započítava aj výmena medzinárodných kreditov za povolenky, ktorá je od začiatku roka 2013 povinná v prípade investícií do projektov znižovania emisií v tretích krajinách. Objem týchto kreditov (CERs a ERUs) dosiahol k 30. aprílu 2014 úroveň 132,8 miliónov. Šlo predovšetkým o projekty realizované v Číne, na Ukrajine, v Rusku a Indii.