Dobrá správa pre klímu – emisie CO2 stagnujú

Po prvýkrát po najmenej 40 rokoch sa stalo, že množstvo emisií skleníkových plynov vypustených do ovzdušia stagnovalo v dobe globálneho hospodárskeho rastu. Minulý rok, ako aj v roku 2013 sa úrovne CO2 v ovzduší pohybovali na 32 gigatonách.

Výkonná riaditeľka IEA Maria van der Hoeven varovala, že napriek priaznivým výsledkom „nie je čas na pocit sebauspokojenia.“

Podrobné štatistiky plánuje organizácia zverejniť v júny a to ešte pred ďalšími rokovaniami o medzinárodnej klimatickej dohode, ktorá má byť podpísaná v decembri v hlavnom meste Francúzska.

„To, že sa emisie skleníkových plynov po prvýkrát výrazne odpútali od závislosti na hospodárskom raste znamená toľko potrebnú vzpruhu pre klimatických vyjednávačov, ktorí pripravujú parížsku dohodu,“ vyhlásil pre BBC hlavný ekonóm IEA Fatih Birol.  

Dôležitým faktorom pre minuloročnú stagnáciu emisií by podľa britskej klimatickej vedkyne Corinne Le Quere mohol byť pokles spotreby uhlia v Číne, ktorá sa snaží bojovať so znečisteným ovzduším. Čína navyše začala výrazne využívať obnoviteľné zdroje energie.

IEA zbiera údaje o emisiách CO2 už 40 rokov a za tú dobu sa stalo iba trikrát, že svetové emisie stagnovali alebo dokonca poklesli. Prvým prípadom bola recesia v USA na začiatku 80. rokov, druhým prípadom bol pád Sovietskeho zväzu v roku 1992 a posledným bola svetová finančná a hospodárska kríza, ktorá výrazne spomalila premyslenú aktivitu.

Nová klimatická dohoda, ktorá má nahradiť kontroverzný Kjótsky protokol si kladie za cieľ obmedziť nárast priemernej povrchovej teploty na najviac dva stupne Celzia v porovnaní s hodnotami pred industriálnou revolúciou.

Predbežnú podporu, na rozdiel od protokolu z 90. rokov vyjadrila aj Čína, India a ďalšie rozvojové zeme. USA, ktoré Kjótsky protokol neratifikovali plánujú výrazne prispieť k úsiliu znížiť nárast globálnych emisií. Americký prezident Obama však bude pravdepodobne čeliť tvrdému odporu republikánskeho Kongresu.  

EurActiv.sk/TASR