Čo chcú mladí ľudia od Európskeho parlamentu?

youth

zdoj: Euractiv

Európa starne. Priemerná dĺžka života sa zvyšuje, pôrodnosť klesá. Náklady na dôchodky a dlhodobú starostlivosť čoraz viac zaťažujú európske hospodárstvo. Túto záťaž budú znášať mladí Európania. Ako sú pripravený na budúcnosť? Ako môže mladým ľudom pomôcť Európsky parlament? 

Vzdelávanie

Vzdelávanie je základným kameňom hospodárskej stratégie Európy. Systém vzdelávania, ktorý reaguje na aktuálne medzery na trhu je kľúčový pre dosiahnutie inovácií na podporu európskeho exportu. Vytvára tiež podmienky pre úspešné kariéry mladých Európanov.

Európsky parlament stál pri zrode nového programu Erasmus Plus, ktorý vylepšil už bez tak úspešný Erasmus systém. Erasmus Plus umožňuje mnohým mladým Európanom ťažiť z kultúrnych a vzdelávacích skúseností iných krajín. Od jeho vzniku, pred tridsiatimi rokmi, Erasmus využilo viac než 9 miliónov ľudí.

Zamestnanie

Nezamestnanosť mladých ľudí poškodila vnímanie európskeho projektu. Hospodárska kríza spôsobila, že nezamestnanosť mladých dramaticky stúpla v mnohých krajinách Európy, najmä v Španielsku, Taliansku a Grécku. Dnes sa situácia pomaly zlepšuje, no presvedčiť mladých Európanov, že Únia sa stará o ich záujmy, je čoraz ťažšie.

Sloboda pohybu

Sloboda pohybu je jedným z najväčších európskych úspechov. Mladá generácia vo väčšine členských štátov sa s vnútorným hranicami ani nikdy nestretla. Hrozba terorizmu a výzvy, ktoré prináša migračná kríza, však ohrozujú túto slobodu. Uzavretie hraníc a obmedzenie slobody pohybu je však asi tou najväčšou hrozbou pre európske hospodárstvo ako aj pre vnímanie európskeho projektu.

Digitálna ekonomika

Kľúčom k rozvoju európskeho hospodárstva sú inovácie. Vytvorenie jednotného digitálneho trhu je pre Európsky parlament jedným z najdôležitejších cieľov v nasledujúcich rokoch. Mladí Európania, ktorí ako prví využívajú nové technológie, zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní digitálneho trhu.

Posilnenie globálneho vplyvu Európy v tejto oblasti bude závisieť od rýchlosti zavedenia 5G technológií ako aj na ochote mladých zostať v Európe a vybudovať tu ambiciózne spoločnosti.

Podnikanie

Udržanie intelektuálneho a podnikateľského talentu v Európskej únii bude závisieť od mentality dnešnej mládeže podstupovať riziko. Uvidia Kaliforniu ako technologický raj, alebo sa zaviažu Európe, vytvoria produkty a služby, ktoré odštartujú novú digitálnu revolúciu?

Európsky parlament podporuje podnikanie napríklad zlepšovaním pravidiel insolventnosti aj odstraňovaním byrokracie pre začínajúce podniky. Podnikanie tiež podporujú európske fondy.

 

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci grantového programu Európskeho parlamentu v oblasti komunikácie. Európsky parlament nebol zapojený do jeho prípravy a nenesie zodpovednosť ani nie je viazaný informáciami a názormi, ktoré boli vyjadrené v rámci tohto projektu. V súlade s platnými právnymi predpismi sú za tento projekt výhradne zodpovední autori, respondenti a vydavatelia. Európsky parlament zároveň nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré môžu vyplynúť z realizácie tohto projektu.