Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Som optimista. Informatizáciu sa podarí akcelerovať – euractiv.sk

Som optimista. Informatizáciu sa podarí akcelerovať

Milan Ištván, (zdroj: Partnerstvá pre prosperitu)

V pondelok ste vystúpili v rámci Regionálneho diskusného fóra v Bratislave. Čo vás počas debaty s poslancami Európskeho parlamentu a občanmi najviac zaujalo?

Najviac ma zaujal problém regulácie v Európe. Ciele agendy Digital Single Market (jednotný digitálny trh) sú veľmi ambiciózne, ale istým spôsobom pretrváva skostnatená regulácia elektronických komunikácií.

Vyriešenie tohto rozporu, nájdenie správnych kompromisov medzi týmito dvomi politikami, ale aj záujmami Európskej komisie, telekomunikačných operátorov a členských štátov bude pre pokrok v tejto oblasti kľúčové.

Jedným zo záverov pondelňajšej diskusie by mohlo byť aj to, že Slovensko je na tom čo sa týka mobilnej internetovej infraštruktúry dobre alebo aspoň priemerne v rámci EÚ. Je to pravda?

Viaceré európske benchmarky dokazujú, že nielen stav budovania mobilnej infraštruktúry je veľmi pozitívny. Slovensko sa vždy umiestňuje na popredných priečkach v Európe.

V segmente mobilných služieb patríme medzi lídrov v Európe.

Aj využívanie mobilných služieb je na Slovensku vysoké. Penetrácia mobilných telefónov je vysoká a záujem občanov o služby naďalej rastie. Dôkazom toto je tiež ich aktívny záujem a prvé poskytovanie LTE služieb zo strany našich operátorov. V tomto segmente určite patríme medzi lídrov v Európe.

Čo spôsobilo, že sme dosiahli líderskú pozíciu. Je za tým veľká konkurencia operátorov?

Konkurencia tomu samozrejme napomáha. Je to najdôležitejší aspekt tohto trhu. Dvaja najdlhšie pôsobiaci operátori majú medzi sebou dlhé roky zdravú konkurenciu. Túto konkurenciu okorenil príchod tretieho operátora, O2, a takouto šťukou v rybníku je dnes štvrtý operátor. Môžeme podľa mňa očakávať veľký tlak na kvalitu služieb a znižovanie cien. Pre občanov je toto veľmi dôležitým momentom.

Ako vnímate to, že oblasť štátneho IT prechádza pod spoločný patronát Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu?

Odborná verejnosť v ostatnom období často hovorila o tom, že politické kompetencie v tejto oblasti by bolo dobré centralizovať. Najlogickejším kandidátom sa ako politik zdal Peter Pellegrini, ktorý bol digitálnym lídrom už 3 roky, no nemal reálne politické kompetencie na usmerňovanie tohto segmentu.

Vnímam to určite pozitívne. Vytvorenie tohto úradu, ktorý má vplyv aj na eurofondy aj informatizáciu, bude dôležité. Povedzme si otvorene, väčšina projektov doteraz aj v nasledujúcich siedmich rokoch sa určite bude financovať cez Európske štrukturálne a investičné fondy. Najväčšiu časť z nich bude gestorovať práve tento úrad ako sprostredkovateľ pre prioritnú os 7, integrovaná infraštruktúra. Mohli by sme tu teda nájsť veľmi veľa styčných bodov, ktoré by mohli túto oblasť akcelerovať.

Niekedy stačí zanietený politik, ktorý bude v tejto oblasti prirodzenou autoritou.

Na našej konferencii iDEME (27. júna 2016) organizujeme na túto tému panelovú diskusiu, kde by sme chceli s mienkotvornými osobami hovoriť o tom, čo by mohlo najlepšie posunúť budovanie elektronických služieb verejnej správy na Slovensku.

Rozdrobenosť oblasti IKT medzi jednotlivé ministerstvá sa zvykne uvádzať ako príčina toho, prečo u nás verejné IT služby meškali, prípadne prečo sa predražili. Kým sa verejné IT začína integrovať, operačné programy budú naďalej patriť pod viacero ministerstiev. Nie je tu nebezpečenstvo, že bude táto tematika naďalej rozdrobená medzi jednotlivé rezorty?

Rezortizmus na Slovensko je skutočne veľmi veľký. Moja osobná skúsenosť z politiky je taká, že niekedy stačí zanietený politik, ktorý bude v tejto oblasti prirodzenou autoritou. Už vtedy sa dá dosiahnuť veľmi veľa.

Peter Pellegrini je na takúto prácu veľmi komunikačne nadaný človek. Dnes už má aj kompetencie, ktoré mu vyplynuli z kompetenčného zákona. Predpoklady sú teda na formálnej aj na neformálnej strane. Na podpredsedovi vlády je o tieto témy vidieť prirodzený záujem. V tejto chvíli som optimista a držím jeho týmu palce. Verím, že sa mu združenia ako Partnerstvá pre prosperitu, ITAS, Fórum pre komunikačné technológie či Slovensko.Digital budú snažiť pomáhať.

Aké témy aktuálne rieši Pracovná skupina Broadband a prístupová infraštruktúra, poradný orgán Digitálneho lídra SR?

Pracovná skupina je taká poloformálna platforma na výmenu názorov k jednotlivým témam. V minulosti sme sa venovali legislatívnym otázkam, príprave rôznych strategický koncepčných dokumentov a v ostatnom období je to určite najmä oblasť využitia Európskych štrukturálnych investičných fondov na broadband.

Naďalej aktívne sledujeme témy, ktoré súvisia najmä s prioritnou osou 7 OPII, kde je predbežne na broadband vyčlenených 130 miliónov eur a potom 23 miliónov eur z Programu rozvoja vidieka. Budeme sledovať prípravu programových dokumentov pre túto oblasť, boli sme aktívni pri verejnej konzultácii na určenie bielych miest a určite budeme naďalej so všetkými kľúčovými aktérmi diskutovať tieto témy.

Viacerí členovia pracovnej skupiny budú prezentovať na spomínanej konferencii iDEME a 5. októbra tiež na deviatom ročníku semináru Telekomunikačné stavby. Tento seminár je určený pre širšiu odbornú verejnosť z oblasti výstavby nových sietí. Tu je tiež možnosť prezentovať niektoré aktuálne trendy a diskutovať o súvisiacich otázkach.

Prečo sa problematika bielych miest na Slovensku dostala až tak ďaleko, že poskytovatelia internetu písali otvorený list podpredsedovi vlády?

Myslím si, že je dobre, že ten list napísali. Niektorých bodoch som mal síce pocit, že sa vlámali do otvorených dverí, ale možno to svedčí o atmosfére. V predchádzajúcich rokoch bola asi časť štátnej správy málo komunikatívna, respektíve ju tak vnímal komerčný sektor.

V oblasti elektronických služieb zdravotníctva budeme musieť najviac pridať.

Ja osobne mám inú skúsenosť. Vždy, keď sme požiadali ich požiadali o stretnutie k týmto témam,  keď sme ich pozvali na pracovnú skupinu alebo na rôzne konferencie a semináre, tak predstavitelia štátnej správy vždy prišli.

Chápem to ale tak, že v tomto liste boli zhrnuté viaceré aktuálne témy. Boli dané do pozornosti podpredsedovi vlády a už prvé reakcie hovoria o jeho snahe zaoberať sa týmito témami.

Ako vyzerajú otázky, ktoré s súvislosti s IKT riešime na Slovensku v Európskom kontexte? Podobajú sa výzvy v tejto oblasti naprieč členskými štátmi EÚ?

Jednoznačne áno. Je tu veľká časť politickej agendy, ktorú vedú rôzne európske nariadenia a usmernenia. Spomeniem nariadenie o eIDAS, ktorým sa od prvého júla ruší zákon o elektronickom podpise. V podstate je to jednotná agenda v celej Európe. Smerujeme tak k veľkej interoperabilite služieb v Európskej únii. Pohyb občanov, študentov, podnikateľov, pracovných síl si to vyžiadal.

Každý členský štát však má inú východiskovú pozíciu a v každom štáte sú iné špecifiká. My ako Slovenská republika sme v indexe DESI (Digital Economy and Society Index) výrazne v druhej polovici. V hodnotení ale veľa bodov strácame kvôli slovenskému eHealthu. Pomaly rastieme v hodnotení eGovernmentu. V oblasti elektronických služieb zdravotníctva budeme určite musieť najviac pridať.

Napriek tomu, ako verejnosť vníma kvalitu niektorých služieb, niektoré nie sú „user friendly“, ale minimálne v tej informatívnej rovine máme u nás mnohé registre, ktoré tu už fungujú a v mnohých európskych štátoch nie. Máme tiež mnohé služby zverejňované s cieľom stransparentňovať verejné služby. Máme tu Centrálny register zmlúv, Obchodný register na internete, ktoré sú veľmi pozitívnym príkladom aj pre niektoré iné štáty v Európskej únii.