Európsky futbal potrebuje reformu

 

Krátka správa:

Potom, čo Európska ústavná zmluva, ktorá obsahuje článok o športe, skončila na poličke počas „obdobia reflexie“, predsedníctvo Veľkej Británie iniciovalo previerku európskeho športu, ktoré by sa dotklo špecifických otázok, ktorým v súčasnosti čelí šport, no najmä futbal.

Nezávislá previerka európskeho futbalu, ktorá bola navrhnutá s podporou právnych, ekonomických a politických expertov a zainteresovaných strán, ministrov pre šport krajín EÚ, UEFA a FIFA, bola zverejnená 23. mája 2006. Správa poukazuje na sériu nedávnych dohôd o výsledkoch, korupcii a stávkovacích škandáloch v niekoľkých európskych krajinách a tvrdí, že „konzistentná séria právnych výziev, týkajúcich sa základných pravidiel športu, oslabila dôveru v systém a vytvorila ovzdušie nestability“. Vedúci previerky, José Luis Arnaut si myslí, že „šport všeobecne a konkrétne futbal nie sú v dobrej forme. Len priame zainteresovanie sa politických lídrov, pracujúcich spoločne s futbalovými úradmi, ho môže dostať späť na cestu zotavenia.“

Správa odporúča, aby Komisia poskytla jasné pokyny pre typ „športových pravidiel“, kompatibilných s komunitárnym právom a navrhuje, aby UEFA zaviedla napr. istý druh kontrolného mechanizmu pre mzdové náklady s cieľom dosiahnuť v európskom futbale konkurenčnú rovnováhu. Ďalej správa predkladá návrhy na prísnejšie pravidlá pre viacnásobné vlastníctvo klubov a opatrení na limitovanie počtu zahraničných hráčov.

Previerka tiež vníma potrebu formálnej štruktúry medzi EÚ a UAFA s tým, aby UEFA získala oficiálne uznanie ako riadiaci orgán európskeho futbalu a odporúča, aby EÚ zostavila Európsku športovú agentúru, ktorá by dohliadala na všetky športové inštitúcie a orgány medzi EÚ-25.