Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou – euractiv.sk

Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

aspekt

 

Krátko pred parlamentnými voľbami vám prinášame veľmi stručný výber z toho, čo politické strany kandidujúce v tohtoročných parlamentných voľbách deklarujú vo svojich programoch a o čom možno povedať, že je ich jasne definovanou, alebo aj neuvedomovanou rodovou či ženskou agendou. A hoci „voľby 2006 sú v prvom rade o názore voličov na hospodársku politiku – ten najviac rozhodne o ich výsledku, a tak budú aj interpretované“ (Peter Javůrek in: SME 14. júna 2006), v druhom a ďalšom rade, ktorý často s hospodárskou politikou súvisí, voľby môžu byť pre feministky, feministov, nefeministky a nefeministov aj o takpovediac kultúrnych, sociálnych, či dokonca ideologických témach. Teda o tom, či sa strany zaväzujú, že budú presadzovať dodržiavanie ľudských práv žien, či si želajú mať v rozhodovacích pozíciách viac žien, či považujú niektoré skupiny žien za marginalizované skupiny obyvateľstva, či rešpektujú sexuálne a reprodukčné práva žien, alebo či vôbec o ženách premýšľajú ako o osobách, ktoré majú mať podiel na rozhodovaní o sebe samých a o spoločnosti, v ktorej žijú.

1 Ľavicový blok

 • Rovnosť príležitostí je podľa ĽB jedným z hlavných princípov budovania sociálneho typu štátu. 

 • Chce obnoviť tradičný model slovenskej rodiny s medzigeneračnou solidaritou. Keďže budúcnosť slovenského národa je podľa ĽB ohrozená, podpora rodín je potrebná.  Na rodičovskej dovolenke sa majú mať šancu voľne striedať obaja rodičia tak, aby ani jeden z nich nemusel stratiť kontakt s profesiou.

 • Domáce násilie, „páchané prevažne na ženách a deťoch“, je prioritou v znižovaní kriminality.

Stručne: ĽB formuluje veľa politických cieľov, ktoré zohľadňujú ženy, nenavrhuje však konkrétne opatrenia.

Počet žien na kandidačnej listine: 12 z 50, t.j. 24 %

2 Strana občianskej solidarity

 • Kvalita života občanov Slovenska má byť založená aj na rovnosti šancí.

 • Rodina je základ spoločnosti.

 • Širšie zapojenie žien do spoločenského a verejného života.

Stručne: Tézovitý program v desiatich bodoch na dvoch tlačených stranách nenavrhuje žiadne konkrétne opatrenia.

Počet žien na kandidačnej listine: 33 z 96, t.j. 34 %

3 Misia 21

 • Rodinu treba podporovať skutočne – okrem prenosu genetického kódu totiž z generácie na generáciu prenáša aj jazyk, civilizáciu a „najposvätnejšie a najkrajšie tajomstvá ľudského života“.

 • Náklady na starostlivosť o starých ľudí – rodičov – sa majú dať odpočítať z daní.

 • Prostitúcia napr. spolu s túlavým životom, žobraním a „ďalšími neštandardnými životnými štýlmi“ musí byť regulovaná.

Stručne: SF chce byť neokonzervatívna strana – s takýmto programom by sa jej tento prívlastok mohlo podariť naplniť.

Počet žien na kandidačnej listine: 9 z 39, t.j. 23 %

4 Strana demokratickej ľavice

 • Chce aktívne vystupovať proti prejavom neznášanlivosti, založeným aj na rozdielností pohlaví.

Stručne: V tri a pol stranovom programe ženám ani veľa nesľubuje, vlastne na ne ani nemyslí. Teda pokiaľ nie sú časťou mladých rodín.

Počet žien na kandidačnej listine: 7 z 29, t.j. 24 %


5 Združenie robotníkov Slovenska

 • Odchod do dôchodku sa má znížiť na 60 rokov.


Stručne: Jedenásť jednovetných skrátených téz volebného programu hovorí viac o zrušení existujúceho politického establišmentu, než o správe krajiny. O ženách nehovorí vôbec.

Počet žien na kandidačnej listine: 34 zo 119, t.j. 29 %

6 Kresťanskodemokratické hnutie

 • Rodina je popri slobode a kultúre jedným z troch princípov volebného programu KDH.

 • Pred prienikom iných foriem nemanželského spolužitia, ktoré na Slovensko pretláčajú „medzinárodné organizácie“, má chrániť ústavný zákon na ochranu manželstva.

 • Ochranu rodiny, najmä viacdetnej rodiny, dopĺňajú viaceré podporné prvky: daňový bonus na dieťa (vyšší pri druhom, ešte vyšší pri treťom dieťati atď.), spoločné sociálne poistenie manželov, odvody sú tým nižšie, čím dlhšie sú manželia spolu.

 • Týždeň po pôrode dieťaťa má otec stráviť s rodinou na otcovskej dovolenke, aby pomohol matke a dieťaťu prekonať stres. Otcovská dovolenka teda nie je dlhodobé podieľanie sa na popôrodnej starostlivosti o dieťa a o dieťa v ranom veku.

 • Prostitúcia „ponižuje ženu na tovar a zneužíva jej ťažkú sociálnu situáciu“. Kriminalizovaní majú byť klienti zverejnením ich identity.

 • Výkonu interrupcie má predchádzať informovaný súhlas žien. So zákrokom u mladých žien pod 18 rokov musí súhlasiť zákonný zástupca (súčasný stav – pod 16 rokov). Má sa redukovať rozsah zdravotných indikácií pre umelé prerušenie tehotenstva.

 • Navrhuje zrušiť Fond náhradného výživného.

 • Len jednou vetou pripomína svoj záujem na schválení zmlúv o výhrade svedomia.

Stručne: Neokonzervatívna agenda v instantnom balení pod názvom „slušný život“ v „slušnej krajine“. Úsilie redukovať rozhodovanie žien o svojom tele. Ideálom ženskosti sú cudné ženy, ideálom mužskosti sú čestní muži.

Počet žien na kandidačnej listine: 25 zo 150, t.j. 17 %.


Celý text analýzy bol uverejnený na portáli záujmového združenia žien Aspekt 16. júna 2006.