Juncker stále hľadá ženy

ženy komisia rodová rovnosť

Jean-Claude Juncker s eurokomisárkami V. Jourovou, M. Vestager, C. Cretu a V. Bulc, Foto: EK

„Našou ambíciou je ukázať, že sme plne za rodovú vyváženosť a chceme plne využiť talent našich zamestnancov. Nemôžeme si dovoliť nechať 50 % našej mozgovej kapacity ležať skladom,“ povedal prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans.

Komisia v stredu predstavila nové interné usmernenia pri riadení ľudských zdrojov.

Ženy sú citeľne slabšie zastúpené v hierarchii európskej exekutívy. Hoci tvoria 55 % jej zamestnancov, na manažérskych pozíciách je ich zastúpenie len 34 %.

Timmermans argumentuje, že organizácie, ktoré majú rodovo vyvážený manažment sú produktívnejšie, inovatívnejšie a dosahujú lepšie výsledky.

„Ak chceme ukázať, že nám na rodovej rovnosti naozaj záleží, musíme dať ženám možnosť, aby hrali svoju úlohu aj v rámci manažérskych pozícií,” dodal.

Pohľadať vhodné kandidátky

Európska komisia preto stanovila súbor cieľov pre všetky svoje oddelenia, najmä, keď ide o prvú nomináciu na miesto vedúceho odboru (Head of Unit). Oddelenia, ktoré majú problém s rodovou rovnosťou sa budú musieť posnažiť prilákať na manažérsku pozíciu vhodnú ženskú kandidátku pred tým, než menujú muža.

Na začiatku mandátu súčasnej Komisie sa jej predseda Jean-Claude Juncker snažil o vyšší počet žien – komisárok a apeloval na členské štáty, aby tento faktor zvážili pri svojich nomináciách.

https://euractiv.sk/clanky/buducnost-eu/juncker-hlada-zeny-022678/

 

Bývalá komisárka pre rozpočet a ľudské zdroje Kristalina Georgievová sľúbila, že zvýši podiel žien na manažérskych pozíciách z vtedajších 27, 5 % na minimálne 40%.

K 1. máju tohto roka len 33 % z približne 450 seniorských manažérskych pozícií (Director-General, Director) zastávali ženy. Na najnižšej manažérskej pozícii (Head of Unit), ktorých je cca 1200 je to 35 %.

Po tom, čo Georgievová odišla z Komisie pracovať pre Svetovú banku, prebral jej portfólio nemecký komisár Gunther Oettinger. Prihlásil sa k jej sľubu ohľadne snahy o 40 % zastúpenie žien v manažmente.

„Chceme, aby naši zamestnanci boli ocenení a akceptovaní, bez ohľadu na ich vek, rod a sexuálnu orientáciu. Ak budeme stavať na diverzite, budeme schopní dodať lepšie výsledky,“ povedal Oettinger v stredu v Bruseli pri predstavovaní novej internej stratégie.

Tá sa netýka len žien ale aj zamestnancov so zdravotným postihnutím, LGBT ľudí aj starších zamestnancov.