Európsky súd rozhodne o manželstvách osôb rovnakého pohlavia

Zdroj: Wikipedia

Rumunský LGBT aktivista Adrian Coman a jeho americký partner Robert Claibourn Hamiliton uzavreli manželstvo v Belgicku v roku 2010. Ich proces s Rumunskom začal v roku 2012, keď sa tam presťahovali, a miestne úrady odmietli manželstvo uznať.

Coman a Hamiliton žalujú rumunskú vládu kvôli obmedzeniu voľného pohybu osôb.

V roku 2016 posunul rumunský Ústavný súd prípad na Súdny dvor EÚ (CJEU). Jeho rozhodnutie môže znamenať veľkú zmenu pre LGBT komunitu v EÚ. Manželstvá osôb rovnakého pohlavia umožňuje necelá polovica členských krajín, povinnosť uznávať ich v celej EÚ zatiaľ v európskom práve priamo neexistuje.

Súdny dvor k prípadu zasadol prvýkrát 30. marca tohto roku. Dátum vydania rozhodnutia zatiaľ nie je známy.

Rozhodnutie Ústavného súdu posunúť prípad na európsky súd LGBT organizácie privítali. „Rozhodnutie RCC (rumunský ústavný súd) je povzbudením, pretože je dôležitým krokom k jednotnému výkladu práva spoločenstva, pokiaľ ide o aplikáciu práva na slobodu pohybu pre občanov EÚ. CJEU rozhodne o vzájomnom uznávaní rodinného statusu párov rovnakého pohlavia tým, že interpretuje a vyjasní termín „manžel/ka““, vyhlásila v tom čase Iustina Ionescu, ľudskoprávna advokátka a členka ACCEPT.

„Tento základný princíp práva spoločenstva umožňuje Rumunom voľne sa pohybovať do iných členských krajín EÚ s cieľom žiť tam, pracovať alebo študovať, a rovnako musia byť rešpektované práva občanov EÚ, keď sa presťahujú do Rumunska“, dodala.

Konzervatívne skupiny bijú na poplach, argumentujú národnou suverenitou. „Súdny dvor by nemal obetovať rešpekt voči národným kompetenciám a kultúrnej diverzite tým, že členským krajinám povie, že na ich právnom poriadku nezáleží“, tvrdí Sophia Kuby zastupujúca ADF International.

„Manželstvo muža a ženy“

ADF International (Aliancia na ochranu slobody) je organizáciou chrániacou „slobodu ľudí voľne žiť ich vieru“. Podľa nej ide otázka posvätnosti manželstva ruka v ruke s národnou suverenitou.

„Mnoho európskych krajín uznáva a chráni manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou vo svojich zákonoch a ústave, pretože to je ich právo“, tvrdí Kuby.

„Ak tento súd príde s definíciou „manžela/manželky“, ktorá zahrnie aj partnerov rovnakého pohlavia, národné kompetencie v tejto otázke budú zmazané“, tvrdí Adina Portaru, právna poradkyňa ADF International.

„Kľúčové termíny rodinného práva: manžel/ka“, „člen rodiny“ a „manželstvo“ spadajú do komeptencie členských krajín EÚ. Toto silne podporuje aj znenie kľúčových smerníc EÚ v tejto veci“, dodáva.

Suverenita vs. dôstojnosť

V právnej rovine stoja argumenty na slobode pohybu osôb, a suverenite členských štátov v otázkach rodiny. Pre A. Comana je to vec dôstojnosti.

„Uznanie našej rodiny v Rumunsku nikomu neškodí. Pomáha nám, aby sme sa nestali cudzincami, keď prekročíme hranice mojej rodnej krajiny, a udržali si ľudskú dôstojnosť pred rumunským štátom“, povedal Coman na jeseň minulého roku.

Homosexualita bola v Rumunsku dekriminalizovaná v roku 2000, no v krajine vládne stále vysoká miera homofóbie.

Coman a Hamilton pre agentúru AP priznali, že sa počas pobytov v Rumunsku na verejnosti nedržia za ruky – zo strachu z nepriateľských reakcií.

V krajine podporili tri milióny podpisov petíciu, aby bolo manželstvo vyhradené len pre osoby opačného pohlavia. Rumunsko môže v tejto otázke usporiadať referendum.

https://euractiv.sk/clanky/socialna-politika/slovenske-referendum-o-rodine-vyvolava-v-europe-znepokojenie-023382/

Rumunsko by sa tak mohlo pripojiť k siedmym krajinám EÚ, v ktorých ústava zakazuje manželstvo osôb rovnakého pohlavia: Bulharsku, Chorvátsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku a Slovensku.

Naopak, takéto manželstvá umožňuje uzatvárať necelá polovica krajín v EÚ, vrátane Belgicka, Dánska, Fínska, Francúzska, Írska, Luxemburska, Holandska, Portugalska, Španielska a Švédska. Manželstvá osôb rovnakého pohlavia je možné uzavrieť aj na Islande a v Nórsku.

https://euractiv.sk/kratke-spravy/tasr-politicke-udalosti/fra-nespravne-staromodne-nazory-na-lgbt-osoby-ohrozuju-ich-ludske-prava/

Precedens z USA

Prípad sa podobá sporu Obergefell v. Hodges, ktorý pred dvoma rokmi riešil Najvyšší súd v USA. Rozhodol, že všetky štáty USA musia umožniť manželstvá párov rovnakého pohlavia, a všetky musia uznávať manželstvá uzavreté v iných štátoch.

V európskom prípade sa rozhoduje len o druhom aspekte.