array(0) { } NULL Ministri telekomunikácií chcú v Únii 5G siete o päť rokov neskôr ako Komisia – euractiv.sk

Ministri telekomunikácií chcú v Únii 5G siete o päť rokov neskôr ako Komisia

Ilustračný obrázok. FOTO: Pixabay

V pondelok, 4. decembra, sa v Bruseli na pravidelnom zasadaní ministri telekomunikácií členských krajín Európskej únie zhodli, že predbežne nepodporia plán Európskej komisie o sprístupnení 5G siete v celom bloku do roku 2020. Nepohli sa ale ani v snahe o zjednodušenie postupov vnútroštátnych orgánov pri dražbe rádiového frekvenčného spektra telekomunikačnými spoločnosťami.

Licencie na frekvenčné spektrum zvyšujú poplatky pre členské štáty a môžu dosiahnuť niekoľko miliárd eur. Ministri sa zdráhajú dohodnúť si spoločné pravidlá, ktoré by mohli ovplyvniť dobu trvania licencie na spektrum a podmienky pre jej ďalší predaj firmám.

Ohrozenie investícií do 5G sietí

Minister pre telekomunikácie predsedajúceho Estónska, Urve Palo trval na tom, že neexistujú „významné prekážky“ pre to, aby k dohode medzi 28 členskými štátmi nedošlo.

„Členské štáty majú o čosi odlišnejšie pohľady na to, aká veľká by mala byť regulácia Európskej únie v tom, ako distribuovať frekvencie. Uvedomili sme si, že rozhodnutie by malo ležať na členských štátoch,“ povedal Palo, ktorý viedol ministerské stretnutie naposledy. Jeho stoličku totiž od januára preberie minister novej krajiny, ktorá bude Rade Európskej únie predsedať, a to Bulharska.

Komisia s národnými vládami stráca trpezlivosť. Varovala, že zmiernenie pravidiel o frekvenčnom spektre by mohlo narušiť len nedávno schválenú legislatívu o telekomunikáciách v Európskej únii. Exekutíva Únie ju navrhla ešte v septembri 2016, s cieľom podporiť telekomunikačné firmy, ktoré mali investovať do nových, rýchlejších internetových sietí.

Súkromné spoločnosti mali do roku 2025 investovať 500 miliárd eur  na rozšírenie rýchleho internetu v celej EÚ do roku 2025. Ak sa legislatíva v tomto čase neimplementuje dostatočne, predpokladaná diera v investíciách by mohla predstavovať 155 miliárd eur.

„Riskujeme, že ak budú členské štáty na jednej strane superkonzervatívne v oblasti spektra, stratíme celkovú proinvestičnú orientáciu legislatívy,” uviedol pre EURACTIV.com zdroj z Komisie, ktoré rokovania sledoval. Telekomunikačný kód, ako Komisia nazýva túto legislatívu, môže nadobudnúť účinnosť až po schválení v trojstranných rokovaniach medzi členskými štátmi, Európskym parlamentom a Komisiou.

Ansip: Najlepšie riešenie budú 25 rokov platné licencie

Podpredseda Komisie Andrus Ansip pre EURACTIV.com potvrdil, že ešte stále trvá na presadení opatrení v pôvodnom návrhu. Tie by vyžadovali, aby vnútroštátne orgány predávali licencie na rádiové frekvenčné spektrum na obdobie najmenej 25 rokov, aby ich spoločnosti nemuseli často obnovovať.

„Pre mňa je samozrejme najlepším riešením 25 ročné riešenie,“ povedal Ansip.

Ministri však návrh na akékoľvek obmedzenie o tom, ako dlho musia trvať licencie, odmietajú.

Mariya Gabrielová, komisárka zodpovedná za rokovania o digitálnej legislatíve, považuje zhodu na zavedení 5G sietí do roku 2025 za „pokrok“ napriek tomu, že ide o päť ročné oneskorenie oproti návrhu Komisie. Hlavy štátov Únie súhlasili s päťročným omeškaním ešte na summite Európskej rady v októbri.

Gabrielová však dodala, že členské štáty musia stanoviť záväznú lehotu na to, kedy začnú predávať dve rádiové frekvenčné pásma na úrovni 2,6 a 26 GHz. Podľa eurokomisárky by sa to malo udiať pred rokom 2020. Hoci plán ministrov tvrdí, že budú na „technickej harmonizácii“ týchto pásiem pracovať do roku 2019, neuvádza žiadnu záväznú lehotu dokedy to bude.

Únia stále vysiela pozitívny signál a chce ostať lídrom

Telekomunikačné spoločnosti za odmietnutie návrhu Komisie na jednotnejšie pravidlá týkajúce sa frekvenčného spektra kritizovali národné vlády.

Lise Fuhrová, riaditeľka asociácie ETNO, ktorá zastupuje veľké telekomunikačné spoločnosti, vrátane Deutsche Telekom a Orange, uviedla, že vyhlásenie napriek tomu „vysiela pozitívny signál“ pred tým, ako sa v stredu (6. decembra) stretnú vyjednávači z troch inštitúcií.

„Je však dôležité, aby sa ambície zakotvili v konkrétnych regulačných opatreniach, ktoré zodpovedajú návrhu Komisie o trvaní a platnosti licencií,“ dodala Fuhrová.

Do budúceho roka chcú ale ministri dokončiť rokovania o telekomunikačnom kóde. O rok neskôr plánujú sprístupniť viac rádiového frekvenčného spektra a uistiť sa, že 5G sieť bude k dispozícii aspoň v jednom meste v každom členskom štáte EÚ do roku 2020.

„Potvrdili sme našu pripravenosť postaviť Európu do úlohy globálneho lídra a vedúci trh pre 5G siete, a vytvoriť politické, regulačné a rámcové podmienky na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré sú jasné, predvídateľné, zamerané na budúcnosť a uľahčujúce investície na konkurenčnom trhu,” uvádza sa vo vyhlásení ministrov.