array(0) { } NULL Audiovizuálna smernica EÚ: Ďalší krok proti šíreniu nenávistného obsahu – euractiv.sk

Audiovizuálna smernica EÚ: Ďalší krok proti šíreniu nenávistného obsahu

Zdroj: Twitter/PES Group

Ministri kultúry členských štátov EÚ včera kvalifikovanou väčšinou schválili smernicu o audiovizuálnych a mediálnych službách.

8 štátov bolo pri hlasovaní proti, medzi nimi aj Spojené kráľovstvo, Holandsko a Dánsko. Sporným bodom smernice bola regulácia sociálnych sietí umožňujúcich zdieľanie videí.

Revidovaná smernica, o ktorej členské štáty intenzívne diskutovali aj počas vlaňajšieho slovenského predsedníctva v Rade EÚ, teraz smeruje do europarlamentu.

Schválenie v EP je neisté

Slovensko, ktoré zastupoval minister kultúry Marek Maďarič, hlasovalo za prijatie smernice.

„Predložený bol návrh, ktorý by reguloval nevhodné obsahy alebo dával by úlohu prevádzkovateľom sociálnych médií a platforiem regulovať videoobsahy s nevhodným obsahom najmä pre mladistvých,” uviedol Maďarič.

Vysvetlil, že viacero členských štátov sa postavilo proti tomu, aby smernica regulovala aj sociálne siete. Po spore dosiahli ministri kompromis spočívajúci v tom, že smernica sa bude týkať len tých sociálnych sietí, pri ktorých je „videoslužba podstatnou súčasťou”.

Maďarič dúfa, že smernica by mohla byť definitívne schválená na budúci rok, ale naznačil, že isté to nie je. „Výhradu vyjadrilo 8 členských štátov. To znamená, že v europarlamente, ktorý bude schvaľovať smernicu, to vytvára polohu nie veľmi priaznivú. Je to viac ako otvorené,” vysvetlil situáciu pred hlasovaním v EP slovenský minister.

Úlohy na pleciach členských štátov

Presná definícia toho, čo sa považuje za extrémistický obsah alebo obsah nevhodný pre mládež, smernica neobsahuje. Stanovia si ju po schválení smernice až členské štáty v národnej legislatíve.

Na pleciach členských štátov ostane aj vynucovanie vyplývajúcich pravidiel. Na Slovensku by to mala vyť Rada pre vysielanie a retransmisiu.

https://euractiv.sk/clanky/digitalizacia/blokovat-line-sluzby-pri-cestovani-v-eu-bude-tazsie/

Ďalším bodom rokovania ministrov boli povinné kvóty na európske diela pri poskytovateľoch služieb na požiadanie, akým je napríklad Netflix. „Ak prejde táto smernica aj v europarlamente, 30 percent obsahu budú služby musieť venovať európskym dielam,” vysvetlil Maďarič.

Konkrétny spôsob uplatnenia kvót na európsku tvorbu pri službách na požiadanie neupravuje smernica EÚ, ale až zákony, ktoré po jej schválení budú musieť prijať členské štáty.