WE ARE ENERGY (MY SME ENERGIA) 2015 OCENENIA VÍŤAZOV

Komerčný obsah

Jedlo ako kľúčový faktor zdravého života, ochrana zdrojov a podpora miestneho rozvoja boli témami tohtoročnej medzinárodnej súťaže pre deti zamestnancov skupiny Enel We are energyMy sme energia 2015 . Zapojilo sa do nej 5000 mladých ľudí vo veku od osem do sedemnásť rokov z 23 krajín, v ktorých skupina Enel pôsobí.

Predsedníčka Enel, Patrizia Grieco, a generálny riaditeľ, Francesco Starace, odovzdali ocenenia 123 víťazom z 18 krajín počas Dňa osláv, ktorý sa konal v Auditóriu Enel v Ríme pod záštitou novinárky Camily Raznovich a za účasti šéfkuchára Alessandra Borgheseho. 

Do tohto ročníka súťaže Enel We are energy 2015sa  zaregistrovalo  95 detí  zo Slovenska, z ktorých 16 získalo ocenenie.

11. ročník súťaže projektu We are energy umožnil mladým ľuďom predstaviť svoje projekty zamerané na významnú úlohu jedla nie len pre zdravie a výživu, ale aj v oblasti ochrany a rozvoja miestnych komunít. Deti dostali možnosť vytvoriť aplikáciu, pripraviť stratégiu ochrany miestneho poľnohospodárstva a predstaviť svoje nápady, v ktorých sa spája potreba jedla s potrebou ochrany zdrojov a životného prostredia. Víťazi si už užívajú svoju cenu – dvojtýždňový pobyt v medzinárodnom letnom tábore v prekrásnom prostredí talianskeho vidieka v provincii Umbria.

Tento rok sme rozšírili projekt We are energy o novú súťaž o príspevky do filmu Enel Rodina. Súťaž je určená rodinám. Účastníci mali za úlohu urobiť krátke video o význame jedla – či už ako prvku zjednocujúceho ľudí, ľudskej potreby, potešenia alebo možnosti podeliť sa s druhými. Štyri najlepšie príspevky, ktoré boli ocenené na Dni slávností, boli zaradené do historicky prvého filmu Enel o zvykoch súvisiacich s jedlom a kultúrou zamestnancov Enel vo svete.

Na Dni slávností sa zúčastnilo aj šesť víťazov tretieho ročníka súťaže My sme tútori. Je to súťaž určená mladým ľuďom nad 18 rokov, ktorí sa zapojili do predchádzajúcich ročníkov súťaže My sme energia a tento rok sa prihlásili za mentorov súťažiacich detí a mládeže v súťaži My sme energia.

V predchádzajúcich dňoch 123 výhercovia súťaže „My sme energia 2015“ spolu so svojimi tútormi navštívili pavilón Enel na Expo v Miláne a zoznámili sa s mestom budúcnosti, inteligentnými prenosovými sústavami a systémom distribúcie elektriny, kde boli použité tie najmodernejšie technológie, ako aj so systémom riadenia elektriny, ktorý monitoruje spotrebu elektriny v pavilónoch, optimalizuje toky, integruje systémy obnoviteľnej energie a riadi systém osvetlenia.

Ďalej rastie aj online komunita projektu „We are energy “. Komunita bola v priebehu tohto roka nesmierne aktívna, jej viac ako 1800 členov sa podelilo o takmer 8 500 správ. Facebooková stránka projektu má viac ako 800 priateľov, ktorí každodenne sledujú aktuálne videá a fotografie aktivít na letnom tábore.